Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 3. april 2018

 

Dagsorden og beslutninger

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Årsrapporten for 2017 (annual report 2017) blev godkendt.

 

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på DKK 9,23 pr. aktie for 2017, blev godkendt.

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4.1 Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens forslag om at udvide bestyrelsen med et medlem, så den i alt består af ni medlemmer, blev godkendt.

 

4.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Eija Pitkänen, Henrik Andersen, Henry Sténson, Lars Josefsson, Lykke Friis og Torben Ballegaard Sørensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og derudover blev Jens Hesselberg Lund valgt som nyt medlem.

 

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar

5.1. Endelig godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelseshonoraret og bestyrelsesudvalgshonoraret forblev uændret som forhåndsgodkendt af generalforsamlingen i 2017. Det endelige honorar for bestyrelsen og bestyrelsesudvalgshonoraret for 2017 blev godkendt.

 

5.2. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2018

Bestyrelsen foreslog, at honoraret for 2018 baseres på et fast basishonorar på DKK 400.000 pr. bestyrelsesmedlem, med henholdsvis dobbelt og tredobbelt basishonorar til næstformanden og formanden, samt et udvalgshonorar på DKK 250.000 pr. udvalgsmedlemsskab og et udvalgsformandshonorar på DKK 450.000. Forslaget blev godkendt.

 

6. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

 

7. Forslag fra bestyrelsen

7.1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslog, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 215.496.947 til nominelt DKK 205.696.003 ved annullering af egne aktier (udbetaling til aktionærerne). Forslaget blev godkendt.

 

7.2 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2019 blev godkendt.

 

7.3 Fornyelse af bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslog, at dens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt DKK 21.549.694 fornyes til at gælde indtil den 1. april 2023, samt at nyudstedte aktier skal være fuldt indbetalte. Forslaget blev godkendt.

 

8. Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

 

- - - - - - -

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand og Lars Josefsson blev genvalgt som næstformand i bestyrelsen. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913