Company announcements:

Ændring i kommunikationspolitik vedrørende annoncering af ordrer

Som børsnoteret selskab via Nasdaq Copenhagen er Vestas forpligtet til at sikre, at alle får lige adgang til essentielle oplysninger om Vestas, som kan have en væsentlig påvirkning på kursen på Vestas-aktien. 

I lyset af selskabets vækst siden denne grænse blev fastsat, samt den faktiske kurspåvirkning som har kunnet observeres af offentliggjorte ordrer, har Vestas vurderet at det vil være hensigtsmæssigt med en justering af politikken for offentliggørelse.  

Følgelig offentliggør Vestas fra dags dato som generel regel selskabsmeddelelser vedrørende alle vindmølleordrer med en samlet kapacitet på 400 MW (tidligere 300 MW) og derover. For serviceordrer vil den tilsvarende grænse fremover være EUR 400 mio. (tidligere EUR 300 mio.).  

Det bør understreges, at dette ikke udelukker at andre faktorer, der vurderes at have en væsentlig påvirkning af kursen på Vestas-aktien, kan nødvendiggøre selskabsmeddelelser vedrørende ordrer under den nævnte grænse.  

For ordrer modtaget af joint venture-selskabet MHI Vestas Offshore Wind A/S på mølletyper ejet af joint venture-selskabet (dvs. på 8 MW-platformen), vil den nye grænse være 800 MW (tidligere 600 MW) for vindmølleordrer og EUR 800 mio. (tidligere EUR 600 mio.) for serviceordrer, som tidligere defineret af det 50/50 pct. delte ejerskab.  

Vestas vil fortsætte den hidtidige praksis med at annoncere faste og ubetingede ordrer via pressemeddelelser, herunder annoncering af ordrer under de reviderede grænser for selskabsmeddelelser. NB. For at modtage news releases om ordrer under den nævnte grænse er det muligt at tilmelde sig til Vestas’ nyhedsservice (LINK).
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark
Patrik Setterberg, Vice President, Investor Relations
Tlf.: 6122 1913