Company announcements:

Vestas Årsrapport 2016


Ordreindgangen på vindmøller steg fra 8.943 MW i 2015 til 10.494 MW i 2016, og værdien af ordrebeholdningen i serviceforretningen steg med EUR 1,8 mia. til EUR 10,7 mia.

F
or 2017 forventer Vestas en omsætning mellem EUR 9,25 mia. og 10,25 mia. inklusive serviceomsætningen, der forventes at vokse. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på 12-14 pct. med en fortsat stabil EBIT-margin på service.

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017.

Som resultat af den stærke præstation hen over året indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der bliver udbetalt et udbytte på DKK 9,71 pr. aktie til aktionærerne, i forhold til DKK 6,82 i 2015, og svarende til 30 pct. af nettoresultatet for året.

Det forventede nettoprovenu fra salget af kontorbygningerne, annonceret i går, vil blive distribueret til aktionærerne gennem et aktietilbagekøbsprogram på DKK 705 mio. (ca. EUR 95 mio.). Aktietilbagekøbsprogrammet starter i dag.

“Jeg er ekstremt tilfreds med Vestas’ resultat for 2016, hvor vi sætter rekord for omsætning, EBIT-margin, nettoresultat, frie pengestrømme, ordreindgang og samlet ordrebeholdning. Overleveringer er steget med mere end 29 procent i forhold til 2015, mens omkostninger er holdt nede. Alle regioner bidrog til de stærke resultater og understreger endnu engang værdien af Vestas’ globale tilstedeværelse” udtaler koncernchef Anders Runevad.

 

*)  Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.
**) Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer og inkl. det forventede nettoprovenu fra salget af kontorbygninger.

 

Informationsmøde (audiocast)


Onsdag den 8. februar 2017 kl 10.00 (CET) afholder Vestas et informationsmøde via et audiocast. Audiocastet transmitters direkte via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk og spørgsmål kan stilles via en telefonkonference. Telefonnumre til konferencen er:

Denmark:         +45 3544 5576
Europe:            +44 203 008 9814
USA:                +1 646 502 5118

Yderligere detaljer på vestas.com/da/investor.

En time før informationsmødet vil præsentationsmaterialet være tilgængeligt på vestas.com/dk/investor.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Investorer/analytikere:
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 8209

Medier:
Michael Zarin, Head of External Communications
Tlf.: 4084 1526