Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 13.-17. februar 2017

Den 8. februar 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogam, jf. selskabsmeddelelse nr. 04/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og

Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 705 millioner (ca. EUR 95 millioner) i perioden fra 8. februar 2017 til 4. maj 2017.

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 13.-17. februar 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
13. februar 2017  10.800 502,02  5.421.862
14. februar 2017  11.000 513,50  5.648.525
15. februar 2017  25.000 515,28  12.881.875
16. februar 2017  25.590 517,21  13.235.296
17. februar 2017  33.160 514,74  17.068.768
Akkumuleret under programmet  179.984 508,95  91.602.205

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209