Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 13. – 17. marts 2017

 

Den 8. februar 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 04/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 705 millioner (ca. EUR 95 millioner) i perioden fra 8. februar 2017 til 4. maj 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 13. – 17. marts 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
13. marts 2017 32.640 526,11 17.172.070
14. marts 2017 11.700 523,27 6.122.272
15. marts 2017 29.361 524,76 15.407.478
16. marts 2017 47.826 527,97 25.250.708
17. marts 2017 11.164 529,58 5.912.193
Akkumuleret under programmet 653.487 518,78 339.012.770

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209