Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 27. – 31. marts 2017

 

Den 8. februar 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 04/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 705 millioner (ca. EUR 95 millioner) i perioden fra 8. februar 2017 til 4. maj 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 27.- 31. marts 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
27. marts 2017 35.291 548,57 19.359.584
28. marts 2017 29.682 547,54 16.252.207
29. marts 2017 20.173 546,94 11.033.366
30. marts 2017 15.000 560,27 8.403.998
31. marts 2017 14.457 568,10 8.212.968
Akkumuleret under programmet 854.591 525,18 448.813.951

 

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209