Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 10. – 14. april 2017

 

Den 8. februar 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 04/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 705 millioner (ca. EUR 95 millioner) i perioden fra 8. februar 2017 til 4. maj 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 10.- 14. april 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
10. april 2017 11.540 567,15 6.544.959
11. april 2017 18.137 572,07 10.375.679
12. april 2017 19.392 575,50 11.160.144
13. april 2017 - - -
14. april 2017 - - -
Akkumuleret under programmet 1.023.643 532,69 545.284.062

 

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209