Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 24. – 28. april 2017

 

Den 8. februar 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 04/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 705 millioner (ca. EUR 95 millioner) i perioden fra 8. februar 2017 til 4. maj 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 24. 28. april 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
24. april 2017 33.910 581,91 19.732.460
25. april 2017 20.560 579,77 11.920.073
26. april 2017 19.500 583,29 11.374.069
27. april 2017 18.610 584,26 10.873.036
28. april 2017 14.280 585,92 8.366.903
Akkumuleret under programmet 1.240.503 540,70 670.743.231

 
Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209