Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 1. – 3. maj 2017, hvormed programmet afsluttes

 

Den 8. februar 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 04/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 705 millioner (ca. EUR 95 millioner) i perioden fra 8. februar 2017 til 4. maj 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 1. 3. maj 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
1. maj 2017 6.000 591,65 3.549.881
2. maj 2017 22.046 590,24 13.012.524
3. maj 2017 30.200 585,90 17.694.105
Akkumuleret under programmet 1.298.749 542,83 704.999.740

 
Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.
 

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksat den 8. februar 2017 er hermed afsluttet. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209