Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 21. - 25. august 2017

 

Den 17. august 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 30/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 4,460 millioner (ca. EUR 600 millioner) i perioden fra 17. august 2017 til 29. december 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 21. - 25. august 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
21. august 2017  105.779 577,69  61.107.714
22. august 2017  156.103 572,90  89.431.096
23. august 2017  20.000 565,00 11.300.000
24. august 2017  85.910 566,55  48.672.371
25. august 2017 140.240   568,82 79.771.303
Akkumuleret under programmet 689.772 573,38 395.502.079

 
Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

  

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President,             Patrik Setterberg
Group Treasury and Investor Relations                  Investor Relations
Tlf.: 9730 8209                                                        Tlf.: 6122 1913