Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 11. – 15. september 2017

 

Den 17. august 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 30/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 4,460 millioner (ca. EUR 600 millioner) i perioden fra 17. august 2017 til 29. december 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 11. – 15. september 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
11. september 2017  33.750 569,30  19.213.838
12. september 2017  169.575 568,53  96.408.678
13. september 2017  115.718 559,51  64.745.552
14. september 2017  25.000 557,00  13.925.000
15. september 2017  215.000 547,59  117.731.399
Akkumuleret under programmet  2.102.664 566,52  1.191.203.748

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President,             Patrik Setterberg
Group Treasury and Investor Relations                  Investor Relations
Tlf.: 9730 8209                                                      Tlf.: 6122 1913