Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 9. – 13. oktober 2017

Den 17. august 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 30/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 4,460 millioner (ca. EUR 600 millioner) i perioden fra 17. august 2017 til 29. december 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 9. – 13. oktober 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
09. oktober 2017 3.510 558,27 1.959.540
10. oktober 2017 33.510 571,77 19.160.150
11. oktober 2017 55.856 572,35 31.969.433
12. oktober 2017 50.150 573,98 28.785.257
13. oktober 2017 117.225 574,80 67.381.317
Akkumuleret under programmet 3.413.077 564,53 1.926.770.974

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President,           Patrik Setterberg
Group Treasury and Investor Relations                Investor Relations
Tlf.: 9730 8209                                                      Tlf.: 6122 1913