Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 6. – 10. november 2017

 

Den 17. august 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 30/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 4,460 millioner (ca. EUR 600 millioner) i perioden fra 17. august 2017 til 29. december 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 6. – 10. november 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
06. november 2017 62.109 521,15 32.368.018
07. november 2017 224.919 514,39 115.696.782
08. november 2017 33.500 519,07 17.388.755
09. november 2017 266.000 431,42 114.758.678
10. november 2017 184.827 414,32 76.576.691
Akkumuleret under programmet 5.366.327 546,35 2.931.873.148

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President,             Patrik Setterberg
Group Treasury and Investor Relations                  Investor Relations
Tlf.: 9730 8209                                                      Tlf.: 6122 1913