Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 4. – 8. december 2017

 

Den 17. august 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 30/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 4,460 millioner (ca. EUR 600 millioner) i perioden fra 17. august 2017 til 29. december 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 4. – 8. december 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
04. december 2017 62.773 369,47 23.192.458
05. december 2017 76.110 367,07 27.937.408
06. december 2017 49.350 364,08 17.967.392
07. december 2017 196.200 386,27 75.787.116
08. december 2017 135.798 392,27 53.269.346
Akkumuleret under programmet 7.840.085 496,32 3.891.207.049

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President,             Patrik Setterberg
Group Treasury and Investor Relations                  Investor Relations
Tlf.: 9730 8209                                                        Tlf.: 6122 1913