Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 18. – 21. december 2017, hvormed programmet afsluttes

 

Den 17. august 2017 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 30/2017. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 4,460 millioner (ca. EUR 600 millioner) i perioden fra 17. august 2017 til 29. december 2017. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 18. – 21. december 2017: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
18. december 2017 237.353 436,30 103.556.354
19. december 2017 200.000 428,96 85.791.660
20. december 2017 - - -
21. december 2017 70.212 433,38 30.428.322
Akkumuleret under programmet 9.204.766 484,52 4.459.882.982

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksat den 17. august 2017 er hermed afsluttet.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President,             Patrik Setterberg
Group Treasury and Investor Relations                  Investor Relations
Tlf.: 9730 8209                                                      Tlf.: 6122 1913