Company announcements:

Vestas - Delårsrapport, andet kvartal 2017

I andet kvartal 2017 omsatte Vestas for EUR 2.206 mio. – et fald på 14 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT faldt med EUR 120 mio. til EUR 279 mio. EBIT-marginen var 12,6 pct. sammenlignet med 15,6 pct. i andet kvartal 2016, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (158) mio. sammenlignet med EUR 330 mio. i andet kvartal 2016.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 2.667 MW i andet kvartal 2017. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 9,1 mia. den 30. juni 2017. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 11,1 mia. ultimo juni 2017. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 20,2 mia. – en stigning på EUR 2,1 mia. sammenlignet med samme periode sidste år. 

Vestas fastholder forventningerne for helåret til en omsætning på minimum EUR 9,25 mia.-10,25 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 12-14 pct., totale investeringer* på ca. EUR 350 mio. og frie pengestrømme* på minimum EUR 700 mio.

Koncernchef & CEO Anders Runevad siger: “I et marked i forandring leverede Vestas endnu et solidt kvartalsresultat med en sund indtjening, og vi fastholdt vores førerposition. Resultatet for andet kvartal viser forbedret ordreindgang på tværs af alle regioner, øget ordrebeholdning, stærk performance i service og en omsætning for første halvår på niveau med 2016. Ser vi fremad, skal vi fortsætte med at holde fokus på effektivt at eksekvere på vores strategi.”

*) Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer og inkl. nettoprovenu på EUR 99 mio. fra salget af kontorbygninger.

  

Højdepunkter
__________________________________________

Øget ordreindgang
En ordreindgang på 2.667 MW i kvartalet.

Omsætning på EUR 2.206 mio. i andet kvartal
Omsætning i første halvår 2017 på EUR 4.091 mio. – på niveau med første halvår 2016.

Solid indtjening
EBIT-margin for andet kvartal på 12,6 pct.

Stærk performance i serviceforretningen
Omsætningen steg 14 pct. – en EBIT-margin på 19,4 pct.

Aktietilbagekøbsprogram
EUR 600 mio. aktietilbagekøbsprogram lanceret med henblik på justering af kapitalstrukturen.

 

Informationsmøde (audiocast)

I dag, torsdag d. 17. august 2017, kl. 10:00 CEST (9:00 BST), holder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:              3544 5575
Europa:                 +44 203 008 9813
USA:                      +1 646 502 5118

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.


Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President,
Group Treasury and Investor Relations
Tlf.: 9730 8209

Patrik Setterberg,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.