Company announcements:

Vestas - Aktiebaseret incitamentsprogram 2017

 

Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har besluttet at fortsætte selskabets aktiebaserede incitamentsprogram for alle deltagere, herunder direktionen, og at gennemføre en ny lancering for 2017 baseret på de vilkår og betingelser, der var gældende for de betingede præstationsaktier i 2016, jf. Vestas’ vederlagspolitik og generelle retningslinjer for incitamentsaflønning.

Det aktiebaserede incitamentsprogram følger rammerne fra de tidligere programmer og baseres stadig på betingede præstationsaktier. Programmet har tre performance-år, og målene er baseret på finansielle nøgletal samt kommercielle mål som defineret af bestyrelsen. 

 

Deltagere Direktionen samt andre specificerede seniorstillinger i ledelsen.

Programmet for 2017 omfatter ca. 200 deltagere.
Antal aktier Antallet af aktier, der kan tildeles den enkelte deltager, afhænger af dennes niveau i organisationen. Deltagerne betaler ikke for de tildelte aktier. Hvis alle mål nås på målsætningsniveau vil der blive tildelt 310.000 aktier med en total nutidsværdi på EUR 24,5 mio. baseret på den nuværende aktiekurs (lukkekurs Nasdaq Copenhagen pr. 2. maj 2017). For 2017 vil målsætningsniveauet for direktionen være 86.000 aktier i alt.

Det faktiske antal betingede præstationsaktier til rådighed for fordeling kan udgøre mellem 0 og 150 pct. af målsætningsniveauet og fastlægges på grundlag af Vestas’ resultater i regnskabsårene 2017, 2018 og 2019. Den maksimale tildeling af aktier under programmet er i alt 465.000 aktier baseret på maksimal målopfyldelse.
Tildelingstidspunkt Aktier tildeles i 2020 og 2022.
Performancemål Målene for alle tre år er baseret på Vestas’ performance på de finansielle mål, herunder Earnings per share, Return on Capital Employed, Vestas-koncernens markedsandel, samt kommercielle mål for relevante deltagere. Alle mål defineres af bestyrelsen.
Vilkår De betingede præstationsaktier reguleres af de givne vilkår og betingelser for programmet og er underlagt gældende lovgivning. Hvis en deltager vælger at forlade Vestas før tildelingen, vil denne som udgangspunkt miste retten til at modtage aktier.
Justeringer af programmet Antallet af aktier til rådighed for tildeling og beregningen af performancemålene kan i tilfælde af visse ændringer i Vestas’ kapitalstruktur blive justeret. Derudover kan beregningen af performancemålene justeres i tilfælde af visse ikke-operationelle begivenheder. I tilfælde af overtagelse, fusion, likvidation eller spaltning af Vestas, kan der ekstraordinært foretages en tidligere tildeling. I tilfælde af visse overførsler af aktiviteter eller ændrede ejerforhold i Vestas-koncernen, kan der endvidere ske justering, udskiftning og/eller differenceafregning af programmet helt eller delvist.

 

Bestyrelsen har besluttet at indføre anvendelsen af performancemålet Return on Capital Employed (ROCE). ROCE vil erstatte anvendelsen af Return on Invested Capital (ROIC), da det betragtes som et mere passende performancemål i relation til langsigtet performancestyring. Vedrørende KPI’en Vestas-koncernens markedsandel, har bestyrelsen besluttet at justere performancemålet til den relative omsætning målt i forhold til konkurrenterne for bedre at reflektere Vestas’ vision om at være global leder inden for vedvarende energiløsninger. 

Begge KPI-justeringer bliver gældende i alle tre programmer med det aktive performance-år 2017 – dvs. de aktiebaserede incitamentsprogrammer for 2015 (selskabsmeddelelse nr. 16/2015) og 2016 (selskabsmeddelelse nr. 17/2016), samt programmet for 2017 offentliggjort i denne meddelelse. 

Tildelingen af aktier under 2015- og 2016-programmerne baseret på ROIC for performance-årene 2015 og 2016 vil forblive uændret.

 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf.: 9730 8209