Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 13.-19. september 2016

Den 18. august 2016 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogam, jf. selskabsmeddelelse nr. 26/2016. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold artikel 5 i Europa-Parlamentet og

Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 2.984 millioner (ca. EUR 400 millioner) i perioden fra 18. august 2016 til 30. december 2016.

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 13.-19. september 2016:

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
13. september 2016  82.500 549,52  45.335.623
14. september 2016  75.500 549,04  41.452.203
15. september 2016  37.643 547,74 20.618.411
16. september 2016  84.892 547,25  46.457.504
19. september 2016 28.000   553,77 15.505.669
Akkumuleret under programmet 1.292.266 552,73 714.278.889

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.  

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209