Company announcements:

Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 18.-22. august 2016


Den 18. august 2016 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogam, jf. selskabsmeddelelse nr. 26/2016. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 2.984 millioner (ca. EUR 400 millioner) i perioden fra 18. august 2016 til 30. december 2016.

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 18.-22. august 2016:


 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
18. august 2016 77.500 532,57 41.274.415
19. august 2016 53.000 535,25 28.367.985
22. august 2016 30.000 551,29 16.538.667
Akkumuleret under programmet 160.500 536,95 86.181.067

  

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209