Company announcements:

Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 18.-24. oktober 2016

Den 18. august 2016 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogam, jf. selskabsmeddelelse nr. 26/2016. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og

Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 2.984 millioner (ca. EUR 400 millioner) i perioden fra 18. august 2016 til 30. december 2016.

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 18.-24. oktober 2016:

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
18. oktober 2016 30.000 537,85 16.135.518
19. oktober 2016 30.000 537,87 16.136.007
20. oktober 2016 65.000 543,21 35.308.748
21. oktober 2016 45.140 544,54 24.580.576
24. oktober 2016 66.036 548,97 36.251.532
Akkumuleret under programmet  2.517.613 548,97 1.382.082.844

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

  

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf: 9730 8209