Company announcements:

Forlig af de juridiske sagsanlæg i Danmark og Indien vedrørende tidligere koncernøkonomidirektør Henrik Nørremark, RRB Energy Limited og EcoRRB Infra Private Limited

 

 

I selskabsmeddelelserne nr. 36/2012 af 2. oktober 2012, 22/2013 af 24. maj 2013 samt 33/2015 af 24. juni 2015, har Vestas oplyst om de tvister Vestas havde med den tidligere koncernøkonomidirektør, Henrik Nørremark, RRB Energy Limited og EcoRRB Infra Private Limited vedrørende finansielle transaktioner og projektudvikling. 

Efter vellykkede forhandlinger mellem parterne er der indgået et fortroligt forlig, som er til fuld og endelig afgørelse af samtlige tvister mellem parterne i de relevante jurisdiktioner. 

Som en konsekvens af ovennævnte forlig vil retssagen i Danmark og de verserende sager i Indien, inklusive voldgiftssagen, blive tilbagekaldt. 

Formanden for Vestas’ Bestyrelse, Bert Nordberg, udtaler: ”Et forlig er nu fundet mellem parterne på de nævnte tvister, som er acceptabel for alle parter.”

 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark 

Michael Zarin, Head of External Communications & Media Relations
Tlf.:                  +45 4084 1526
Email:               mizar@vestas.com

 

Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.:                  +45 9730 8209
Email:               hamsm@vestas.com