Company announcements:

Årsrapport 2015

 

Resumé: For helåret 2015 udgjorde omsætningen EUR 8,4 mia., EBIT-marginen før særlige poster var 10,2 pct., totale nettoinvesteringer var EUR 425 mio. og de frie pengestrømme udgjorde EUR 1.047 mio. Disse resultater er stort set på niveau med de senest udmeldte forventninger til en omsætning på EUR 8,0 mia.-8,5 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 9-10 pct., totale investeringer på ca. EUR 400 mio. og frie pengestrømme på omkring EUR 750 mio.-950 mio. Aktivitetsniveauet og indtjeningen i perioden var et resultat af stabil eksekvering af stærke ordrebeholdninger på både vindmøller og service, som begge voksede hen over året som resultat af god eksekvering og et gunstigt marked. 

Ordreindgangen på vindmøller steg fra 6.544 MW i 2014 til 8.943 MW i 2015, og værdien af ordrebeholdningen i serviceforretningen steg med EUR 1,9 mia. til EUR 8,9 mia. 

For 2016 forventer Vestas en omsætning på minimum EUR 9 mia. inklusive serviceomsætningen, der forventes at vokse. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på minimum 11 pct. med en fortsat stabil EBIT-margin på service.

De totale investeringer forventes at udgøre ca. EUR 500 mio. (inkl. opkøbet af Availon Holding GmbH), og de frie pengestrømme forventes at blive minimum EUR 600 mio. (inkl. opkøbet af Availon Holding GmbH) i 2016.

Som resultat af den stærke præstation hen over året indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der bliver udbetalt et udbytte på DKK 6,82 pr. aktie til aktionærerne, i forhold til DKK 3,90 i 2014, og svarende til 29,9 pct. af nettoresultatet for året.

”I 2015 eksekverede vi med succes på vores strategi om lønsom vækst og leverede stærke finansielle og driftsmæssige resultater på alle parametre og i hele verden. Vestas indfriede eller overgik forventningerne til helåret på omsætning, EBIT-margin og frie pengestrømme og leverede to-cifrede marginer og det højeste nettoresultat nogensinde. Vi sikrede samtidig den højeste ordreindgang i selskabets historie, og dette med ordrer i 34 lande på fem kontinenter, hvilket tegner godt for et fortsat højt aktivitetsniveau i 2016. Vestas’ 20.507 medarbejdere fortjener en særlig tak for den formidable indsats, som alle har ydet for at skabe disse i særdeleshed positive resultater for selskabet og vores aktionærer,” siger koncernchef Anders Runevad. 

 

Informationsmøde (audiocast)

Tirsdag den 9. februar 2016 kl 10.00 (CET) afholder Vestas et informationsmøde via et audiocast. Audiocastet transmitters direkte via vestas.com/da/investor. 

Informationsmødet afholdes på engelsk og spørgsmål kan stilles via en telefonkonference. Telefonnumre til konferencen er: 

Denmark:          +45 3544 5576
Europe:            +44 203 008 9814
USA:                +1 646 722 4898

 Yderligere detaljer på vestas.com/da/investor. 

En time før informationsmødet vil præsentationsmaterialet være tilgængeligt på vestas.com/dk/investor.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark 

Investorer/analytikere    
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations, tlf.: 9730 8209

Medier                 
Michael Zarin, Head of External Communications, tlf.: 4084 1526

 

Vestas' årsrapport forefindes kun på engelsk.