Company announcements:

Aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 2.984 millioner (ca. EUR 400 millioner)


Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 2.984 millioner (ca. EUR 400 millioner) til gennemførelse i perioden 18. august 2016 til 30. december 2016.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til mandat givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2016, som bemyndiger Vestas til at erhverve egne aktier svarende til 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede lukkekurs med mere end 10 pct.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og
Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne).


Formål
Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere.

På Vestas’ ordinære generalforsamling i 2017 vil der blive stillet forslag om, at erhvervede aktier, der ikke bruges til afdækning af aktiebaserede incitamentsprogrammer, vil blive annulleret.


Periode
Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe fra 18. august 2016 til 30. december 2016.


Vilkår
Vestas har udpeget SEB som lead manager for aktietilbagekøbet. SEB vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Vestas træffe sine beslutninger om aktiekøb.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 2.984 millioner, og der kan maksimalt købes 20.148.033 aktier, svarende til 9,1 pct. af aktiekapitalen i Vestas Wind Systems A/S.

Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel, og ii) højeste uafhængige bud på det handelssted hvor købet finder sted, på handelstidspunktet.

Det maksimale antal aktier, som Vestas må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af aktier, der er blevet handlet på det handelssted, hvor købet finder sted, i løbet af de forudgående 20 børsdage.

Forud for aktietilbagekøbet ejer Vestas 2.006.439 egne aktier, svarende til 0,9 pct. af aktiekapitalen.

Vestas kan til enhver tid suspendere eller ophæve aktietilbagekøbsprogrammet forudsat, at Vestas offentliggør en selskabsmeddelelse herom til Nasdaq Copenhagen.

Vestas vil ugentligt i en selvstændig selskabsmeddelelse oplyse transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet.


Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations

Tlf: 9730 8209