Company announcements:

Ændring i kommunikationspolitik vedrørende ordrer

 

Som børsnoteret selskab via Nasdaq Copenhagen er Vestas forpligtet til at sikre, at alle får lige adgang til essentielle oplysninger om Vestas, som kan have en væsentlig påvirkning af kursen på Vestas-aktien. 

For ordrer på vindmøller og serviceaftaler har Vestas hidtil fulgt en praksis hvor den generelle guideline har angivet at alle faste og ubetingede ordrer med en værdi der overstiger DKK 500m (ca. EUR 67 mio.) skal offentliggøres. 

I lyset af selskabets vækst siden denne grænse blev fastsat, samt den faktiske kurspåvirkning som har kunnet observeres af offentliggjorte ordrer, har Vestas vurderet at det vil være hensigtsmæssigt med en justering af politikken for offentliggørelse. 

Følgelig, pr. 23. marts 2016, offentliggør Vestas som generel regel selskabsmeddelelser vedrørende alle vindmølleordrer med en samlet kapacitet på 200 MW og derover. 

For serviceordrer vil den tilsvarende grænse fremover være EUR 200 mio. 

Det bør understreges, at dette ikke udelukker at andre faktorer, der vurderes at have en væsentlig påvirkning af kursen på Vestas-aktien, kan nødvendiggøre selskabsmeddelelser vedrørende ordrer under den nævnte grænse. 

For ordrer modtaget af joint venture-selskabet MHI Vestas Offshore Wind A/S på mølletyper ejet af joint venture-selskabet (dvs. på 8 MW-platformen), vil den nye grænse være 400 MW for vindmølleordrer og EUR 400 mio. for serviceordrer, som tidligere defineret af det 50/50 pct. delte ejerskab.

 

Nyhedsservice

For at sikre at Vestas Wind Systems A/S overholder de nævnte forpligtelser, har Vestas indgået en aftale med Nasdaq Copenhagen’s nyhedsdistributionsservice (GlobeNewswire) angående distribution af alle selskabsmeddelelser. 

Fremover vil den samme distributionskanal blive brugt til Vestas’ pressemeddelelser, mens det tidligere anvendte RSS-feed vil blive lukket. Vestas vil fortsat offentliggøre faste og ubetingede ordrer via pressemeddelelser i henhold til nuværende praksis, inklusive ordrer under den reviderede grænse for selskabsmeddelelser. 

Bemærk: Hvis man ønsker at modtage pressemeddelelser fra Vestas fremover (vedrørende ordrer under den nye grænse, eller andre nyheder) er det nødvendigt at registrere sig på ny til dette (LINK). Tidligere modtagere vil ikke automatisk blive overført til den nye distribution. Hvis man har spørgsmål til den nye distributionsservice er man velkommen til at skrive til ir@vestas.com.

Abonnementer på selskabsmeddelelser vil fortsætte som før.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf.: 9730 8209
Email:  ir@vestas.com

Michael Zarin, Head of External Communications
Tlf.:  4084 1526
Email:  mizar@vestas.com