Company announcements:

Ændring i kommunikationspolitik vedrørende ordrer

Som en del af den årlige gennemgang af selskabets kommunikationspolitik er denne grænse blevet evalueret og ud fra observation af den faktiske kurspåvirkning, som har kunnet observeres fra offentliggjorte ordrer, har Vestas vurderet, at det er hensigtsmæssigt med en justering af politikken for offentliggørelse.

Følgelig, pr. 14. september 2016, offentliggør Vestas som generel regel selskabsmeddelelser vedrørende alle vindmølleordrer med en samlet kapacitet på 300 MW og derover.

For serviceordrer vil den tilsvarende grænse fremover være på EUR 300 mio.

Det bør understreges, at dette ikke udelukker at andre faktorer, der vurderes at have en væsentlig påvirkning af kursen på Vestas-aktien, kan nødvendiggøre selskabsmeddelelser vedrørende ordrer under den nævnte grænse.

For ordrer modtaget af joint venture-selskabet MHI Vestas Offshore Wind A/S, på mølletyper der ejes af MHI Vestas Offshore Wind A/S (dvs. på 8 MW-platformen), vil den nye grænse være 600 MW og derover for vindmølleordrer og EUR 600 mio. og derover for serviceordrer, som tidligere defineret af det 50/50 pct. delte ejerskab.

Vestas vil fortsætte den hidtidige praksis med at annoncere faste og ubetingede ordrer via pressemeddelelser, herunder annoncering af ordrer under de reviderede grænser for selskabsmeddelelser.


Nyhedsservice

For at sikre at Vestas Wind Systems A/S overholder de nævnte forpligtelser, har Vestas indgået en aftale med Nasdaq Copenhagens nyhedsdistributionsservice (GlobeNewswire) angående distribution af alle selskabsmeddelelser.

Bemærk: Hvis man ønsker at modtage pressemeddelelser fra Vestas fremover vedrørende ordrer under den nye grænse, og man ikke allerede er registreret til nyhedsdistributionen, er det nødvendigt, at man registrerer sig (LINK).

Hvis man har spørgsmål til nyheds-distributionsservicen, er man velkommen til at skrive til ir@vestas.com.
 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf.: 9730 8209
E-mail: ir@vestas.com

Michael Zarin, Head of External Communications
Tlf.: 4084 1526
E-mail: mizar@vestas.com