Company announcements:

Yderligere information i markedet om projekter i Norge

 

Der er i dag information i markedet vedrørende seks planlagte vindkraftværker i Norge, hvor Vestas er blevet udpeget som foretrukken leverandør, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2015 af 19. januar 2015

Vestas kan bekræfte, at Statkraft har meddelt Vestas, at Statkraft har besluttet ikke at investere i disse projekter. 

Vestas udsender denne meddelelse med baggrund i Vestas’ forpligtelse som dansk børsnoteret selskab, jf. Værdipapirhandelsloven §27, stk. 2.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 8209