Company announcements:

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Resumé: I andet kvartal af 2015 omsatte Vestas for EUR 1.749 mio. – en stigning på 30 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster steg med EUR 41 mio. til EUR 145 mio. EBIT-marginen før særlige poster var 8,3 pct. og det frie cash flow steg med EUR 204 mio. til EUR 183 mio. sammenlignet med andet kvartal af 2014.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 3.018 MW i andet kvartal af 2015. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 8,8 mia. den 30. juni 2015. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller, havde Vestas serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 8,1 mia. ultimo juni 2015. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler tilsammen udgjorde således EUR 16,9 mia. – en stigning på EUR 3,0 mia. sammenlignet med samme periode sidste år. 

Vestas fastholder forventningerne for helåret til en omsætning på minimum EUR 7,5 mia., en EBIT-margin før særlige poster på minimum 8,5 pct., totale investeringer på ca. EUR 350 mio. og frit cash flow på minimum EUR 600 mio. 

Koncernchef Anders Runevad siger: “Vestas er fortsat med den vellykkede eksekvering af vores strategi i andet kvartal af 2015 og har leveret et stærkt resultat på vores finansielle og operationelle nøgleparametre. Ordreindgangen har i særdeleshed været stærk, og med en samlet ordrebeholdning på EUR 16,9 mia. er vi godt positioneret til fremtiden. Jeg er meget tilfreds med den performance, vores medarbejdere over hele verden har leveret, og som sikrer Vestas’ førerposition på vindenergimarkedet. Ved at maksimere udnyttelsen af vores kernekompetencer – global tilstedeværelse, en førende position inden for teknologi & service, og stor skala – er vi solidt på rette vej i forhold til strategien om lønsom vækst.


Højdepunkter 

Meget stærk ordreindgang i kvartalet
Ordreindgang i 2. kvartal 2015 nåede 3.018 MW – en stigning på 56 pct.

Største samlede ordrebeholdning nogensinde
Ordrebeholdning på vindmøller og serviceaftaler på i alt EUR 16,9 mia.

Afkast på investeret kapital (ROIC) fortsat på rekordhøjt niveau
ROIC steg til 55 pct. (beregnet over en 12-måneders periode).

Indtjeningen fortsat forbedret
EBIT før særlige poster på EUR 145 mio. – en stigning på 39 pct. – svarende til en margin på 8,3 pct.

Fortsat stærkt cash flow
Et frit cash flow på EUR 183 mio. stærkt påvirket af en stigning i pengestrømme fra driftsaktivitet.

 

Informationsmøde (audiocast)
I dag, onsdag den 19. august 2015, kl 10:00 CEST (9:00 BST), holder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet transmitteres direkte og afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Denmark:              8233 3178
Øvrige Europa:     +44 203 428 1408
USA:       +1 866 388 1923

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 8209

Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 42
8200 Aarhus N
Danmark

CVR-nr.: 10 40 37 82

Tlf.: 9730 0000
Fax: 9730 0001
vestas@vestas.com

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.

Download delårsrapporten for andet kvartal 2015: