Company announcements:

Beslutning vedr. sigtelse mod tidligere koncernøkonomidirektør

 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet) har meddelt Vestas, at man frafalder sigtelsen mod den tidligere koncernøkonomidirektør i Vestas, Henrik Nørremark, i forhold til de finansielle transaktioner, der blev foretaget overfor en tidligere indisk samarbejdspartner, jf. selskabsmeddelelse nr. 36/2012 af 2. oktober 2012 og selskabsmeddelelse nr. 22/2013 af 24. maj 2013.

Bagmandspolitiet har oplyst, at det ikke har været muligt at tilvejebringe et tilstrækkeligt bevismateriale, der vil kunne føre til en domfældelse, jf. Retsplejelovens § 721, stk. 1 nr. 2. 

Vestas og dennes rådgivere har trods flere intensive undersøgelser ikke været i stand til at afdække, hvad der er sket med de overførte midler samt hvorfor dispositionerne blev foretaget. For at få afdækket om der forelå en strafbar handling, besluttede Vestas at overdrage sagen til Bagmandspolitiet for yderligere undersøgelse. Som det var tilfældet for Vestas, har Bagmandspolitiet ikke været i stand til at afgøre, hvad der er sket med de omtalte midler efter overførslen til Indien.

Uanset beslutningen angående sigtelsen er Vestas fortsat af den opfattelse, at den tidligere koncernøkonomidirektør ved at indgå de omtalte aftaler i væsentlig omfang overskred sine beføjelser som Group Executive. Som følge heraf vil fortsættelsen af de verserende civile retssager i Aarhus og Indien mellem Vestas og den tidligere CFO ikke blive påvirket.        

   

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Michael Zarin, Head of External Communications & Media Relations
Tlf.:                  +45 4084 1526
Email:               mizar@vestas.com

 

Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.:                  +45 9730 8209
Email:               hamsm@vestas.com