Company announcements:

Årsrapport 2014

For helåret 2014 udgjorde omsætningen EUR 6,9 mia., EBIT-marginen før særlige poster var 8.1 pct., totale investeringer var EUR 285 mio. og de frie pengestrømme udgjorde EUR 841 mio. Disse resultater er alle på niveau med de senest udmeldte forventninger til en omsætning på EUR 6,4 mia.-7,0 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 7-8 pct., totale investeringer på ca. EUR 250 mio. og frie pengestrømme på omkring 850 mio. Aktivitetsniveauet og indtjeningen i perioden var et resultat af stabil eksekvering gennem året. 

Ordreindgangen på vindmøller steg fra 5.964 MW i 2013 til 6.544 MW i 2014, og værdien af ordrebeholdningen i serviceforretningen steg med EUR 0,3 mia. til EUR 7,0 mia., på trods af at offshore-delen af serviceordrebeholdningen blev skilt ud fra forretningen i 2014. 

For 2015 forventer Vestas en omsætning på minimum EUR 6,5 mia. med en EBIT-margin før særlige poster på minimum 7 pct., totale investeringer på ca. EUR 300 mio. samt frie pengestrømme på minimum EUR 400 mio.

Som resultat af den stærke præstation hen over året er Vestas’ mål for kapitalstrukturen blevet mødt og i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik, vil bestyrelsen dermed indstille til generalforsamlingen, at der bliver udbetalt et udbytte på DKK 3,90 pr. aktie til aktionærerne, svarende til 29,5 pct. at nettoresultatet for året.

”Det glæder mig at se, at Vestas’ finansielle performance til stadighed forbedres, med solide resultater på alle finansielle og operationelle hovedparametre. Et år henne forløber strategien ”Lønsom Vækst for Vestas” som planlagt. Vestas’ stærke resultater skaber værdi for vores aktionærer, hvilket illustreres af bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte for første gang siden 2002,” siger koncernchef Anders Runevad, og fortsætter: ”Jeg vil også gerne rose Vestas’ medarbejdere for deres enorme indsats, der har ledt til de stærke resultater, vi kan fremlægge i dag.”

 

Presse- og analytikermøde i København

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten afholdes informationsmøde inkl. den strategiske opdatering onsdag, den 11. februar 2015 kl. 10.00 (CET) for analytikere, investorer og pressen på:

 

Radisson Blu Royal Hotel, Copenhagen
Hammrichsgade 1
1611 København V

Yderligere detaljer på www.vestas.com/dk/investor.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark 

Investorer/analytikere    
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations, Tlf.: +45 9730 8209 

Medier                 
Michael Zarin, Head of External Communications, Tlf.: +45 4084 1526

Vestas offentliggør kun årsrapporter på engelsk.