Company announcements:

Aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 1.120 millioner (ca. EUR 150 millioner)

 

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til mandat givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2015, som bemyndiger Vestas til at erhverve egne aktier svarende til 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede lukkekurs med mere end 10 pct. 

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 ("Safe Harbour forordningen"). 

Formål
Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med programmer for medarbejderaktieoptioner eller andre tildelinger af aktier til Vestas medarbejdere. 

På Vestas’ ordinære generalforsamlinger i 2016 vil der blive stillet forslag om, at erhvervede aktier, der ikke bruges til opfyldelse af incitamentsprogrammer, vil blive annulleret. 

Periode
Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe fra 5. november 2015 til 31. december 2015.

Vilkår
Vestas har udpeget Nordea som lead manager for aktietilbagekøbet. Nordea vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Vestas træffe sine beslutninger om aktiekøb. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.120 millioner, og der kan maksimalt købes 19.268.107 aktier, svarende til 8,6 pct. af aktiekapitalen i Vestas Wind Systems A/S.

Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel, og ii) højeste uafhængige bud på Nasdaq Copenhagen eller øvrige regulerede handelssteder hvor købet finder sted, på handelstidspunktet.

Det maksimale antal aktier, som Vestas må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen eller øvrige regulerede handelssteder, hvor købet finder sted, i løbet af de forudgående 20 børsdage. 

Forud for aktietilbagekøbet ejer Vestas 3.139.344 egne aktier, svarende til 1,4 pct. af aktiekapitalen.

Vestas kan til enhver tid suspendere eller ophæve aktietilbagekøbsprogrammet forudsat, at Vestas offentliggør en selskabsmeddelelse herom til Nasdaq Copenhagen.

Vestas vil ugentligt i en selvstændig selskabsmeddelelse oplyse transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf: 9730 8209

Henrik Guldbæk Welch, Senior Vice President, Group Treasury
Tlf: 9730 8205