Company announcements:

Vestas: Betinget forlig af amerikansk søgsmål (class action)

 

Vestas offentliggjorde den 21. marts 2011, at der var blevet anlagt sag mod Vestas Wind Systems A/S, dets amerikanske datterselskab og visse medlemmer af bestyrelse og direktion ved en amerikansk domstol (jf. selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af 21. marts 2011). Der er nu indgået betinget forlig med de advokater, der repræsenterer køberne af American Depositary Receipts (amerikanske depotbeviser) og almindelige aktier købt i amerikanske transaktioner i perioden fra 11. februar 2009 til 9. februar 2012 (transaktionsperioden). Kravene mod de enkelte medlemmer af bestyrelse og direktion er opgivet.

Forliget består af en kontant udbetaling på USD 5 mio. til sagsøgerne og vil kunne afslutte det amerikanske søgsmål. Forligsbeløbet vil blive fuldt ud dækket af Vestas’ forsikringsselskab.

Forliget er betinget af godkendelse ved en domstol i USA og af andre betingelser specificeret i forligsdokumenterne. En foreløbig afgørelse forventes senere i år, og en høring vedrørende den endelige godkendelse forventes gennemført ved udgangen af 2014 eller i begyndelsen af 2015.

Sagsøgerne beskyldte bl.a. Vestas for, at stigningen i selskabets aktiekurs i løbet af transaktionsperioden var drevet af påståede fejlinformationer og udeladelser i forbindelse med selskabets indtægtsførelse af supply-and-installation kontrakter under IFRIC 15.

Vestas afviser kategorisk alle påstande i anklagen og er overbevist om, at selskabets offentliggørelser til alle tider var retvisende. Vestas er af den opfattelse, at selskabet ikke har gjort noget retsstridigt og som følge heraf ikke har et erstatningsansvar i forhold til de anklager, der er rejst mod selskabet. Ikke desto mindre mener Vestas, at det vil være ønskværdigt at få afsluttet retssagen og således få sat en stopper for de betydelige udgifter, byrder og usikkerheder, der er forbundet med en fortsat retssag i USA.

Bestyrelsesformand Bert Nordberg siger: “Vi ser frem til at lægge denne sag bag os, så vi kan fortsætte vores fokus på driften af virksomheden til gavn for vores kunder og vores ejere.

Forliget vedrører kun ovennævnte købere af American Depositary Receipts og almindelige aktier købt i amerikanske transaktioner i løbet af transaktionsperioden. Forliget har ingen indflydelse på andre transaktioner eller på retssagen anlagt af 87 aktionærer ved Aarhus byret i august 2013 (jf. selskabsmeddelelse nr. 35/2013 af 16. august 2013).

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: +45 9730 7201