Company announcements:

Vestas: Aktiebaseret incitamentsprogram 2014

 

Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har besluttet at fortsætte selskabets aktiebaserede incitamentsprogram og gennemfører en ny lancering for 2014 baseret på de vilkår og betingelser, der var gældende for de betingede præstationsaktier i 2013, jf. Vestas’ vederlagspolitik og generelle retningslinjer for incitamentsaflønning.

Programmet omfatter direktionen, Group Senior Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Chief Specialists og Chief Project Managers i alle forretningsenheder i Vestas-koncernen samt Vestas Wind Systems A/S. Programmet for 2014 omfatter 197 deltagere.

Antallet af aktier, der kan blive tildelt til hver deltager for 2014, er baseret på fastsatte mål for hvert enkelt niveau i koncernen.

Det faktiske antal aktier til tildeling afhænger af Vestas’ opnåede resultater på EBIT-margin og frit cash flow. Endvidere er der fastsat specifikke KPI’er for hver enkelt af forretningsområderne Sales, Manufacturing & Global Sourcing og Technology & Service Solutions. Minimum-forventningerne til et frit cash flow på EUR 300 mio. og en EBIT-margin på 5 pct. skal begge overgås signifikant, før der vil blive tildelt nogen præstationsaktier.

Afhængig af resultaterne vil der i alt kunne blive tildelt mellem 0 og maksimalt 575.000 aktier (heraf mellem 0 og maksimalt 180.000 aktier til direktionen). Med en total nutidsværdi beregnet på basis af den nuværende aktiekurs vil tildelingen beløbe sig til mellem EUR 0 og maksimalt ca. EUR 15 mio. (værdi iht. NASDAQ OMX Copenhagens lukkekurs den 24. marts 2014). Det faktiske antal aktier til rådighed for tildeling vil blive kommunikeret til hver enkelt deltager i 2015 efter offentliggørelse af Vestas’ årsrapport for 2014. Antallet af aktier, der er til rådighed for tildeling, kan blive justeret i tilfælde af ændringer i selskabets kapitalstruktur.

Forudsat at betingelserne opfyldes, vil aktierne blive tildelt i to lige store portioner i 2017 og 2019 – under forudsætning af at deltageren ikke har opsagt sit ansættelsesforhold på tildelingstidspunktet som specificeret i programmets vilkår og betingelser og underlagt gældende lovgivning.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tel.: +45 9730 0000