Company announcements:

Vestas - Forlig af amerikansk søgsmål godkendt af domstolen

Den 21. marts 2011 offentliggjorde Vestas, at der ved en amerikansk domstol var blevet anlagt sag mod Vestas Wind Systems A/S, dets amerikanske datterselskab og visse medlemmer af bestyrelse og ledende medarbejdere, jf. selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af 21. marts 2011. I selskabsmeddelelse nr. 25/2014 af 26. juni 2014, bekendtgjorde Vestas, at der var indgået betinget forlig af søgsmålet. Som en del af forliget var kravene mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt ledende medarbejdere tillige opgivet.

Forliget består af en kontant udbetaling på USD 5 mio. til sagsøgerne, og beløbet vil blive fuldt ud dækket af Vestas’ forsikringsselskab.

United States District Court i Portland har nu godkendt det foreslåede forlig. Forliget vil blive endeligt 30 dage efter domstolsgodkendelsen, med mindre godkendelsen bliver anket.

Sagsøgerne beskyldte bl.a. Vestas for, at stigningen i selskabets aktiekurs i løbet af transaktionsperioden var drevet af påståede fejlinformationer og udeladelser i forbindelse med selskabets indtægtsførelse af supply-and-installation kontrakter under IFRIC 15. Vestas afviser kategorisk alle påstande i retssagen og fastholder, at selskabets offentliggørelser til enhver tid har været retvisende. Vestas er derfor af den opfattelse, at selskabet ikke har gjort noget retsstridigt eller ansvarspådragende i forhold til de anklager, der er rejst mod selskabet. Ikke desto mindre anses det fra Vestas’ side for at være ønskværdigt at få afsluttet retssagen og således få bragt de betydelige udgifter, byrder og usikkerheder, der er forbundet med en fortsat retssag i USA, til ophør.

Forliget vedrører kun køb af American Depositary Receipts og almindelige aktier købt i amerikanske transaktioner i løbet af transaktionsperioden fra 11. februar 2009 til 9. februar 2012. Forliget har ingen indflydelse på andre transaktioner eller på retssagen anlagt af 87 aktionærer ved Aarhus byret i august 2013, jf. selskabsmeddelelse nr. 35/2013 af 16. august 2013.


Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 97308209