Company announcements:

Årsrapport 2013

Resumé: 2013 markerede afslutningen på Vestas’ toårige turnaround. Vestas har leveret på de primære fokusområder i løbet af turnaround-perioden: De annualiserede faste kapacitetsomkostninger er reduceret med EUR 484 mio. i forhold til fjerde kvartal 2011, nettoinvesteringerne er siden 2011 reduceret med mere end EUR 500 mio. til EUR 239 mio., og arbejdskapitalen er reduceret til EUR (596) mio. – det laveste niveau nogensinde.

For helåret 2013 udgjorde omsætningen EUR 6.084 mio., EBIT før særlige poster udgjorde EUR 211 mio., og det frie cash flow udgjorde EUR 1.009 mio. Disse resultater lå alle over de senest udmeldte forventninger på henholdsvis minimum EUR 5,5 mia., minimum 2 pct. og omkring EUR 1 mia. At omsætning og EBIT blev højere end forventet skyldtes primært en gnidningsløs installation og risikoovergang kombineret med gunstige vejrforhold i december.

For 2014 forventer Vestas en omsætning på minimum EUR 6 mia. med en EBIT-margin før særlige poster på mindst 5 pct. samt et frit cash flow på minimum EUR 300 mio.

En tocifret EBIT-margin i fjerde kvartal og en generering af frit cash flow på over EUR 1 mia. i 2013 er meget flotte resultater for Vestas og vores dedikerede medarbejdere,” siger koncernchef Anders Runevad, og fortsætter: ”Men den tilfredsstillende afslutning på den toårige turnaround er mindst lige så vigtig, da den skaber et solidt udgangspunkt for Vestas’ fremtidige strategi, hvor Vestas fortsat vil fokusere på lønsom vækst.”

– o –

Presse- og analytikermøde i København

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten afholdes informationsmøde inkl. den strategiske opdatering tirsdag, den 4. februar 2014 kl. 9.30 (CET) for analytikere, investorer og pressen på:

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S

Yderligere detaljer på vestas.com/dk/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Investorer/analytikere    

Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations, Tlf.: +45 9730 7201

Medier 

Michael Zarin, Head of External Communications, Tlf.: +45 4084 1526