Company announcements:

Vestas opnår endelig kreditgodkendelse af kreditfaciliteter

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 45/2012 af 26. november 2012 kan Vestas hermed bekræfte, at den endelige kreditgodkendelse og dokumentation for den nævnte aftale om kreditfaciliteter nu er opnået.

Vestas’ kreditfaciliteter består af lånefaciliteter på EUR 1.155 mio. og en Eurobond på EUR 600 mio.

Udover kreditfaciliteterne har Vestas indgået aftale om nye garantifaciliteter til udstedelse af projektrelaterede garantier.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark 

Henrik Guldbæk Welch, SVP, leder af Group Treasury og
Lars Villadsen, SVP, leder af Investor Relations

Tlf. +45 9730 0000