Company announcements:

Vestas og Mitsubishi Heavy Industries danner joint venture inden for offshore vindkraft

 

Vestas Wind Systems A/S (Vestas) og Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) har indgået aftale om at danne et joint venture inden for offshore vindkraft (jf. selskabsmeddelelse nr. 33/2012 af 27. august 2012).

JV’et vil forene Vestas’ og MHI’s nuværende kompetencer inden for offshore vindmøller. Vestas vil overføre udviklingen af V164-8.0 MW-møllen, V112 offshore ordrebeholdningen, de nuværende offshore servicekontrakter og omkring 300 medarbejdere til JV’et. MHI vil tilføre JV’et EUR 100 mio., og vil indskyde yderligere EUR 200 mio. ved opnåelsen af visse milepæle baseret på V164-møllens tidlige produkt-livscyklus. Som en del af JV’et har parterne aftalt, at JV’et indgår kontrakt med Vestas om færdiggørelse af den planlagte udvikling af V164-8.0 MW-møllen på vegne af JV’et. Vestas og MHI vil derudover levere en række serviceydelser til JV’et. JV’et vil basere sin forretning på den nuværende V112 offshore-mølle og V164-8.0 MW-møllen. Senere vil JV’et undersøge mulighederne for at integrere MHI’s hydrauliske DDT-teknologi i 8 MW-platformen, hvilket vil give JV’et mulighed for at tilbyde et varieret produktprogram, der bedst muligt imødekommer kundernes efterspørgsel.

Via optimal udnyttelse af de to organisationers respektive styrker vil JV’et stå stærkt til at vinde en større andel af offshore vindmøllemarkedet og blive en global leder i dette attraktive højvækst marked; med Vestas’ omfattende teknologiske kompetencer og store erfaring på vindenergimarkedet – og specifikt inden for offshore vind – og MHI’s stærke og langvarige tilstedeværelse på det globale energimarked og inden for de relaterede teknologier, vil JV’et opnå betydelige synergier.

JV’et vil få hovedkontor i Aarhus, Danmark, hvorfra selskabet vil håndtere alt fra design, videreudvikling, indkøb og produktion i forbindelse med V164-8.0 MW-møllen samt alt marketing, salg og service i forbindelse med offshore vind. Vestas vil fortsat producere og levere de V112-møller, som JV’et vil tilbyde til offshore-projekter.

Ledelsen i JV’et vil bestå af bestyrelsesformand Masafumi Wani (Executive Senior Vice President og Head of Power Systems hos MHI), næstformand Anders Runevad (koncernchef hos Vestas) og adm. direktør Jens Tommerup (nuværende President for Vestas Asia Pacific & China). Ejerskabsfordelingen vil være 50 pct. til hver af MHI og Vestas med en option til MHI om at ændre ejerskabsfordelingen til 51 pct. til MHI og 49 pct. til Vestas i april 2016.

Gennemførelsen af transaktionen er betinget af forskellige forhold herunder godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder i Europa og Asien, og transaktionen forventes gennemført omkring ultimo marts 2014.

Økonomisk vil etableringen af JV’et ikke få nogen betydning for Vestas’ 2013-årsregnskab, og den forventes kun at have en marginal betydning for Vestas’ 2014 omsætning og indtjening på grund af dekonsolideringen af offshore-vinddivisionen. En forventet gevinst på JV-transaktionen på omkring EUR 40 mio. vil blive indtægtsført som særlige poster ved gennemførelsen af transaktionen. Alle investeringer forbundet med udviklingen af V164-8.0 MW-møllen efter 1. september 2013 vil blive tilbagebetalt til Vestas af JV’et efter gennemførelse af transaktionen.

På tidspunktet for gennemførelse af transaktionen forventer Vestas følgende indvirkning på balancen:

  • en reduktion af igangværende udviklingsprojekter på ca. EUR 270 mio., da V164-projektet overføres til JV’et,
  • en stigning i investeringer i associerede selskaber på ca. EUR 200 mio., da JV’et vil blive behandlet som et associeret selskab i Vestas’ regnskaber fra gennemførelsestidspunktet,
  • en stigning i likvide beholdninger på ca. EUR 60 mio., da Vestas vil blive refunderet de afholdte udviklingsomkostninger fra 1. september 2013,
  • en stigning i nettoarbejdskapitalen på ca. EUR 50 mio. som følge af overførsel af offshore servicekontrakter til JV’et, og
  • en stigning i overført resultat på ca. EUR 40 mio. på grund af den forventede gevinst på JV- transaktionen.

De primære markeder for offshore vindmøller er kystlandene ud til Nordsøen, især Storbritannien og Tyskland. I disse og alle andre markeder gøres der nu tiltag til at støtte indførelsen af vindkraftværker, der skal udkonkurrere forældede kulfyrede anlæg og atomkraftværker, og der forventes fremadrettet en stærk vækst inden for dette område. Etableringen af JV’et mellem MHI og Vestas er de to parters fælles reaktion på dette markeds store vækstpotentiale.

Vestas og MHI vil arbejde tæt sammen med det nye JV og vil yde deres fulde støtte til udviklingen af selskabets forretning.

Goldman Sachs International, Nordea Investment Banking og SEB Corporate Finance har fungeret som finansielle rådgivere for Vestas.   

Presse og analytikermøde
For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag fredag den 27. september kl. 10.00 (CEST) på hotel Bella Sky Comwell, Center Boulevard 5, København S. Det er muligt at deltage elektronisk i informationsmødet via vestas.com, og mødet vil ligeledes efterfølgende kunne afspilles fra vestas.com.

Om Vestas
Vestas har i dag leveret vindenergi i 73 lande, og er arbejdsplads for omkring 17.000 dedikerede medarbejdere fordelt på service- og projekt-sites, udviklingsfaciliteter, fabrikker og kontorer over hele verden. Med 62 pct. flere megawatt installeret end den nærmeste konkurrent og en akkumuleret installeret kapacitet på mere end 50.000 vindmøller svarende til mere end 57,000 MW er Vestas verdens førende leverandør inden for vindenergi.

Om MHI
MHI er en af verdens førende producenter af maskiner inden for energisystemer, atomkraft, og kommerciel luftfart og rumflyvning. Selskabet har omkring 68.000 medarbejdere og en koncernomsætning i regnskabsåret 2012 på JPY 2.818 mia. Siden selskabet leverede Japans allerførste vindmølle til kommerciel brug i 1982, har MHI på verdensplan leveret mere end 4.200 møller med en samlet produktion på næsten 4.400 MW. MHI arbejder p.t. med udviklingen af en 7 MW-vindmølle (den såkaldte ”Sea Angel”), der baseres på verdens første digitalt kontrollerede hydrauliske drivtog. Selskabet deltager ligeledes i et demonstrations- og udviklingsprojekt om flydende offshore vindkraftværker i Fukushima, Japan.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: +45 9730 7210

Morten Albæk, Group Senior Vice President, Global MarCom & Corporate Relations
Tlf.: +45 2256 7437