Company announcements:

Vestas modtager procesunderretning i forbindelse med stævning fra 87 individuelle investorer

I selskabsmeddelelse nr. 34/2013 af 6. august 2013 oplyste Vestas Wind Systems A/S (Vestas), at selskabet fra et advokatfirma, der repræsenterede Deminor International SCRL (Deminor) havde modtaget et krav på vegne af mere end 80 investorer, der foreløbigt havde opgjort et erstatningskrav til ca. DKK. 300 mio. (EUR 40 mio.) Kravet var rettet mod Vestas samt mod ti navngivne tidligere og nuværende medlemmer af bestyrelse og direktion.

Det pågældende advokatfirma har nu udtaget en stævning på DKK 80 mio. (omkring EUR 11 mio.) på vegne af 87 individuelle sagsøgere. Der er således ikke tale om et gruppesøgsmål, men om 87 selvstændige erstatningssager, der er samlet i en stævning.

Vestas er på nuværende tidspunkt ikke medstævnet men procesunderrettet med en opfordring til at varetage sine interesser under sagen. Stævningen er således nu rettet mod Bent Erik Carlsen, Ditlev Engel og Henrik Nørremark modsat kravet mod ti personer for ni dage siden.

Stævningens påstand er baseret på de samme argumenter, som er indeholdt i det eksisterende gruppesøgsmål i USA, jf. selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af 21. marts 2011.

Vestas har gennemgået stævningen med sine rådgivere, og selskabet er stadig af den opfattelse, at der ikke er belæg for søgsmålet.

De forhold, der omfattes af stævningen var på forårets generalforsamling genstand for et forslag om granskning. Forslaget, der var fremsat af Deminor, opnåede ikke støtte på generalforsamlingen, hvor kun 1,5 pct. af den samlede aktiekapital stemte for Deminors forslag, jf. selskabsmeddelelse nr. 9/2013 af 21. marts 2013.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000