Company announcements:

Vestas modtager anmodning om granskning

Vestas Wind Systems A/S har fra en aktionær modtaget anmodning om, at selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 21. marts 2013, tager beslutning om, at der skal foretages granskning af en række forhold, samt at der på generalforsamlingen vælges en uafhængig revisor til at gennemføre denne granskning. Begæringen er fremsat af Deminor, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyselaan 6 b. 8, 1160 Bruxelles, Belgien, der oplyser at eje et stk. Vestas-aktie. Den modtagne begæring er vedhæftet.

Bestyrelsen vil anbefale aktionærerne at stemme nej til anmodningen om granskning, idet denne vedrører forhold, der enten allerede er fuldt belyst eller i øvrigt i forvejen undersøges af bestyrelsen. Yderligere undersøgelser vil efter bestyrelsens opfattelse være unødvendige og blot vanskeliggøre bestyrelsens arbejde og påføre selskabet unødvendige omkostninger.

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S’ ordinære generalforsamling vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside den 25. februar 2013.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: +45 9730 0000