Company announcements:

Delårsrapport, tredje kvartal 2013

 

Resumé

EBIT blev forbedret i tredje kvartal trods en 27 pct. lavere omsætning. Forventninger til EBIT-margin og frit cash flow for 2013 opjusteres. Turnaround’en fortsætter i henhold til planen.

Vestas opjusterer 2013-forventningerne til EBIT-margin før særlige poster fra minimum 1 pct. til minimum 2 pct., og frit cash flow opjusteres fra minimum EUR 200 mio. til EUR 500-700 mio.

I tredje kvartal 2013 omsatte Vestas for EUR 1.442 mio. – et fald på 27 pct. i forhold til samme periode året før. Trods omsætningsfaldet steg EBIT før særlige poster med EUR 54 mio. til EUR 67 mio. på grund af lavere faste omkostninger og bedre projekt-marginer. EBIT-marginen før særlige poster var 4,6 pct., og det frie cash flow steg med EUR 198 mio. til EUR 56 mio. i forhold til tredje kvartal 2012.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i tredje kvartal 2013 var 1.547 MW. Værdien af ordre­beholdningen på vindmøller udgjorde EUR 7,3 mia. den 30. september 2013. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 6,1 mia. ultimo september 2013. Den samlede ordrebeholdning på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således EUR 13,4 mia., hvilket er en forbedring på EUR 400 mio. i løbet af kvartalet.

Vestas og Mitsubishi Heavy Industries Ltd. har i løbet af tredje kvartal indgået aftale om at danne et joint venture inden for offshore vindkraft.

For at øge fleksibiliteten i Vestas’ forsyningskæde har Vestas solgt sine maskinfabrikker og støberier til den tyske industrigruppe VTC Partners GmbH. Frasalget førte til nedskrivninger på EUR 50 mio., hvilket udgør størstedelen af de særlige poster på EUR 64 mio. i tredje kvartal.

Koncernchef, Anders Runevad udtaler: ”Den forbedrede indtjening – trods omsætningsfaldet på 27 pct. – og endnu et kvartal med nedbringelse af gælden er vigtige resultater af den igangværende turnaround, og vi fastholder fokus på at levere i henhold til planen resten af året.”

Tredje kvartal i korte træk (mod tredje kvartal 2012)

+ 286%                    Vestas havde en ordreindgang på 1.547 MW
                                - en stigning på 286 pct.

- 1%                        Vestas producerede og afskibede 1.607 MW
                                - et fald på 1 pct.

- 20%                      Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet kapacitet på 1.176 MW
                                - et fald på 20 pct.

- 27%                      Vestas realiserede en omsætning på EUR 1.442 mio.
                                - et fald på 27 pct.

- 3%                        Serviceomsætningen udgjorde EUR 227 mio.
                                - et fald på 3 pct.

+ EUR 54 mio.         EBIT før særlige poster blev EUR 67 mio.
                                - en stigning på EUR 54 mio.

+ EUR 88 mio.         Nettoresultatet blev EUR (87) mio.
                                - en stigning på EUR 88 mio.

+ EUR 198 mio.       Vestas realiserede et frit cash flow på EUR 56 mio.
                                - en stigning på EUR 198 mio.

- 14%                      Antallet af medarbejdere var ultimo kvartalet 17.237
                                - et fald på 14 pct.

+ 9% point               Vedvarende energi udgjorde 67 pct. af det samlede energiforbrug
                                - en stigning på 9 pct.-point

- 36%                      Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 1,8
                                - et fald på 36 pct.

Presse- og analytiker informationsmøde

For analytikere, investorer og pressen afholdes informations-møde i dag onsdag den 6. november 2013 kl. 10.00 CET (9.00 London-tid) på Vestas’ hovedkontor, Hedeager 44, 8200 Aarhus N.

Informationsmødet afholdes på engelsk (med simultantolkning til dansk) og transmitteres direkte via vestas.dk/investor.

Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:              +45 7026 5040
Øvrige Europa:     +44 208 817 9301
USA:                     +1 718 354 1226

Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.dk/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: +45 9730 0000