Company announcements:

Delårsrapport, første kvartal 2013

Resumé

Forventningerne til helåret fastholdes. Turnaround fortsætter i henhold til planen.  Betydelige forbedringer af EBIT og frit cash flow.

Vestas fastholder sine forventninger til helåret, og fokus på omkostningsreduktioner, lave investeringer og øget kapacitetsudnyttelse fortsætter. I første kvartal 2013 udgjorde omsætningen EUR 1.096 mio., hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til samme periode året før. EBIT før særlige poster steg med EUR 96 mio. til EUR (108) mio. EBIT-marginen før særlige poster var (9,9) pct. – en forbedring på 8,6 procentpoint i forhold til første kvartal 2012. Det frie cash flow steg med EUR 235 mio. til EUR (60) mio.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i første kvartal 2013 var 644 MW, og værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 7,0 mia. den 31. marts 2013. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af marts 2013 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 5,4 mia. Dermed havde den samlede beholdning af vindmølleordrer og serviceaftaler en værdi på EUR 12,4 mia., hvilket er på niveau med ultimo 2012.

Forbruget af garantihensættelser har over de seneste 12 måneder været under 1,5 pct. af omsætningen. Det meget lave niveau er et resultat af den fortsatte fokus på kvalitet og vindmøllernes forbedrede drift.

Sikkerhedsniveauet på Vestas’ arbejdspladser blev betydeligt forbedret, idet ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer faldt med 36 pct. til 1,8 i forhold til første kvartal 2012. Andelen af vedvarende energi steg med 14 procentpoint til 58 pct.


Det er tilfredsstillende at se, at Vestas’ turnaround fortsætter som planlagt, og at resultaterne bliver mere og mere synlige. I forhold til første kvartal 2012 har vi forbedret såvel indtjening som frit cash flow betydeligt,” siger koncernchef Ditlev Engel, og fortsætter: “At vi har været i stand til at fremskynde installationen af prototypen på V164-møllen og lancere nye varianter af vores 2- og 3 MW-platforme, mens vi samtidig har holdt investeringerne nede, er ydermere et klart vidnesbyrd om, at vores anstrengelser bærer frugt.
 
Endelig vil jeg gerne fremhæve vigtigheden af vores øgede fokus på at forbedre styringen af vores arbejdskapital. For første gang i fem år har vi været i stand til at frigøre likviditet ved at reducere nettoarbejdskapitalen i løbet af årets første kvartal. Denne udvikling var den primære årsag til den væsentlige forbedring af det frie cash flow,” siger Ditlev Engel.

Først kvartal i korte træk (mod første kvartal 2012)

- 34%  Vestas producerede og afskibede 613 MW
  - et fald på 34 pct.

- 26%  Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet kapacitet på 819 MW
  - et fald på 26 pct.

- 1%  Vestas realiserede en omsætning på EUR 1.096 mio.
  - et fald på 1 pct.

+ 7%  Serviceomsætningen udgjorde EUR 217 mio.
  - en stigning på 7 pct.

+ EUR 96 mio.  EBIT før særlige poster blev EUR (108) mio.
  - en stigning på EUR 96 mio.

+ EUR 11 mio. Nettoresultatet blev EUR (151) mio.
  - en forbedring på EUR 11 mio.

+ EUR 235 mio. Vestas realiserede et frit cash flow på EUR (60) mio.
  - en stigning på EUR 235 mio.

- 24%  Antallet af medarbejdere var ultimo kvartalet 17.196
  - et fald på 24 pct.

+ 14%-point Vedvarende energi udgjorde 58 pct. af det samlede energiforbrug 
   - en stigning på 14 procentpoint

- 36%  Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 1,8
  - et fald på 36 pct.

Presse- og analytikermøde

For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag

onsdag den 8. maj 2013 kl. 10.00 (CEST) på Vestas’ hovedkontor 
Hedeager 44, 8200 Aarhus N.

Informationsmødet afholdes på engelsk (med simultantolkning til dansk) og transmitteres direkte via vestas.dk/investor.

Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:  +45 7026 5040
Øvrige Europa:  +44 208 817 9301
USA:    +1 718 354 1226

Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.dk/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: +45 9730 0000