Company announcements:

Aktiebaseret incitamentsprogram 2013

På generalforsamlingen den 21. marts 2013 blev den reviderede vederlagspolitik og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse og direktion vedtaget. Det nye aktiebaserede incitamentsprogram baseres på betingede præstationsaktier frem for aktieoptioner, der var grundlag for de tidligere programmer.

Bestyrelsen har fastsat vilkår og betingelser for det betingede præstationsaktieprogram for året 2013 for alle deltagere, herunder direktionen.

Programmet omfatter direktionen, Group Senior Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Chief Specialists og Chief Project Managers i alle forretningsenheder i Vestas-koncernen og i Vestas Wind Systems A/S. Programmet for 2013 omfatter 230 deltagere.

Antallet af aktier, der kan blive tildelt til hver deltager for 2013, afhænger af målsætningsniveauet for hvert niveau i organisationen. Tildeling af aktier sker i 2016 og 2018. Det er en forudsætning for enhver form for tildeling af betingede præstationsaktier i henhold til programmet, at Vestas i resultatåret 2013 opfylder de minimumskrav, der fremgår af Vestas’ bonusprogram for 2013.

Det faktiske antal betingede præstationsaktier til rådighed for tildeling kan ligge mellem 50 pct. og 150 pct. af målsætningsniveauet og fastlægges på grundlag af Vestas’ resultater i regnskabsåret 2013 i henhold til Vestas’ global bonusprogram. For 2013 er minimumskravene for tildeling en EBIT-margin før særlige poster på 3,7 pct. og et frit cash flow på EUR 220 mio. Forudsat at disse minimumskrav for 2013 opnås, vil der i alt blive tildelt 225.000 aktier fra programmet.

Foruden målsætningerne for EBIT og frit cash flow indeholder bonusprogrammet specifikke målsætninger i hvert af forretningsområderne: Sales, Manufacturing & Global Sourcing og Technology & Service Solutions. Hvis alle KPI’er nås på målsætningsniveau, vil der blive tildelt 450.000 aktier med en total nutidsværdi på DKK 21 mio. baseret på den nuværende aktiekurs (lukkekurs på Nasdaq OMX Copenhagen den 21. marts 2013). Den maksimale tildeling er 675.000 aktier. For 2013 vil den samlede direktion kunne modtage 75.000 aktier, hvis minimumskravene opnås.

Umiddelbart efter offentliggørelsen af Vestas’ årsrapport for 2013 i 2014 vil hver enkelt deltager modtage skriftlig meddelelse om det faktiske niveau af betingede præstationsaktier til rådighed for tildeling. Antallet af aktier kan blive korrigeret i tilfælde af ændringer i selskabets kapitalstruktur.

Forudsat at minimumsbetingelserne er opfyldte, vil de betingede præstationsaktier i 2016 og 2018 blive tildelt i to lige store portioner under forudsætning af, at deltageren fortsat er ansat på tildelingstidspunktet som specificeret i programmets vilkår og betingelser og underlagt gældende lovgivning.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000