Company announcements:

Vestas udfaser kilowatt-platformen og lukker produktionen på Hohhot-fabrikken i Kina

På basis af tilbundsgående interne analyser forventer Vestas en lav efterspørgsel på kilowatt-platformen i de kommende år. Vestas har derfor besluttet at udfase produktionen af kW-platformen, der omfatter V52-850 kW og V60-850 kW-møllerne.  

Som følge heraf vil Vestas lukke produktionen på fabrikken i Hohhot, Indre Mongoliet, Kina, hvor 300-350 medarbejdere vil blive afskediget.

Vestas vil honorere alle faste salgsaftaler på kilowatt-møller og sikre, at eventuelle igangværende forhandlinger vedrørende kilowatt-ordrer vil blive færdiggjort under hensyntagen til kundernes behov og Vestas’ lønsomhed. At yde service på kilowatt-platformen vil stadig være en vigtig forretning for Vestas, og Vestas vil således fortsat tilbyde serviceløsninger til ejere og operatører af kilowatt-møller.

Trods lukningen af produktionen på Hohhot-fabrikken er Vestas fortsat dybt engageret i Kina og tror på Kinas langsigtede vækst inden for vindenergi-industrien. Optimeringen af Vestas’ overordnede forretning vil bringe det samlede antal medarbejdere i Kina ned på omkring 2.600 fordelt på henholdsvis to produktions-baser i Tianjin og Xuzhou og to kontorer i Beijing og Shanghai.

Lukningen af produktionen på Hohhot-fabrikken vil finde sted hen over sommeren og vil medføre årlige besparelser på omkring EUR 10 mio. Udgiften til at lukke fabrikken vil blive dækket af de forventede særlige poster på omkring EUR 50-100 mio. i 2012.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000