Company announcements:

Valg af medlemmer til bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S

På bestyrelsesmødet i Vestas Wind Systems A/S, hvor årsrapport for 2011 blev behandlet, meddelte formandsskabet, Bent Erik Carlsen og Torsten Erik Rasmussen, at de ikke genopstiller til bestyrelsen på generalforsamlingen den 29. marts 2012.

Endvidere har bestyrelsesmedlem, Freddy Frandsen, meddelt, at han ikke ønsker genvalg.

De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de alle ønsker at genopstille.


Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Bent Erik Carlsen, Bestyrelsesformand

via Kristian Skipper-Pedersen
Tlf.: 4161 0344