Company announcements:

Delårsrapport, tredje kvartal 2012

Resumé

Omsætningen i tredje kvartal 2012 udgjorde EUR 1.988 mio. – en stigning på 49 pct. i forhold til tredje kvartal 2011. EBIT før særlige poster steg med EUR 105 mio. til EUR 13 mio. EBIT-marginen før særlige poster var 0,7 pct. – en forbedring på 7,6 procentpoint i forhold til det tabsgivende tredje kvartal 2011. EBIT efter særlige poster udgjorde EUR (140) mio. – negativt påvirket af nedskrivninger på udviklingsprojekter og andre aktiver. Det frie cash flow faldt til EUR (142) mio. fra EUR 276 mio. i tredje kvartal 2011. Nettogælden pr. 30. september 2012 udgjorde EUR 1.287 mio.; en stigning på 12 pct. i løbet af kvartalet. Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i tredje kvartal 2012 var 401 MW, og ordrebeholdningen på vindmøller havde pr. 30. september 2012 en værdi på EUR 8,3 mia. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ultimo september 2012 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 4,9 mia. Dermed havde den samlede beholdning af vindmølleordrer og serviceaftaler en værdi på EUR 13,2 mia. Det høje sikkerhedsniveau på Vestas’ arbejdspladser blev forbedret med 20 pct., og andelen af vedvarende energi steg til 58 pct.

Vestas fastholder sin helårsforventning om en EBIT-margin før særlige poster på 0-4 pct. og en omsætning på EUR 6.500-8.000 mio. inklusive serviceomsætningen, der nu forventes at stige til næsten EUR 900 mio. mod den tidligere forventning på omkring EUR 850 mio. Service EBIT-marginen før allokering af fællesomkostninger forventes fortsat at blive omkring 17 pct. Afskibningerne forventes at udgøre ca. 6,3 GW. Som følge af nedskrivninger på udviklingsprojekter, lukning af forsknings- og udviklingscentre og nedtrapning af aktiviteterne i Indien, forventes særlige poster nu at udgøre EUR 225-250 mio. mod den tidligere forventning på EUR 75-125 mio. Investeringerne reduceres med EUR 100 mio. til EUR 350 mio. Det frie cash flow forventes nu at udgøre EUR (500)-0 mio. mod den tidligere forventning om et positivt frit cash flow. Ændringen skyldes lavere forventninger til ordreindgangen i 2012 og usikkerhed med hensyn til den nøjagtige timing af pengestrømmene i de sidste uger af 2012 og de første uger af 2013.

Vestas er i gang med en evaluering af sin produktion herunder identificering af muligheder for udlicitering og frasalg og forbereder organisationen på et produktionsniveau (afskibningsniveau) på omkring 5 GW. Vestas forventer således at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013 gennem frasalg, fortsat ansættelsesstop og afskedigelser. Dette forventes at bringe antallet af medarbejdere ned på omkring 16.000 ultimo 2013 mod 22.721 ultimo 2011 og et forventet antal medarbejdere på omkring 18.000 ultimo 2012 eller primo 2013. De yderligere omkostnings-besparelser forventes på årsbasis at udgøre mere end EUR 150 mio., og vil således reducere omkostningerne med mere end EUR 400 mio. fra ultimo 2011 til ultimo 2013.

Presse- og analytikermøde

For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag

onsdag den 7. november 2012 kl. 10.00 (CET) på Vestas’ hovedkontor, Hedeager 44, 8200 Aarhus N.

Informationsmødet afholdes på engelsk (med simultantolkning til dansk) og transmitteres direkte via vestas.dk/investor.

Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark: +45 7026 5040
Øvrige Europa: +44 208 817 9301
USA:   +1 718 354 1226

Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.dk/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000