Company announcements:

Delårsrapport, første kvartal 2012

Resumé

Vestas genererede en omsætning på EUR 1.105 mio. i første kvartal 2012 – en stigning på 4 pct. i forhold til første kvartal 2011. EBIT før særlige poster faldt med EUR 135 mio. til EUR (204) mio. EBIT-marginen før særlige poster var (18,5) pct. Efter særlige poster på EUR 41 mio. udgjorde EBIT EUR (245) mio. Det frie cash flow blev forbedret til EUR (295) mio. fra EUR (431) mio. i første kvartal 2011. Nettogælden ultimo marts 2012 var EUR 850 mio.; en stigning på EUR 305 mio. i løbet af kvartalet. Indgangen af faste og ubetingede ordrer i første kvartal 2012 var 1.269 MW, og beholdningen af faste og ubetingede ordrer pr. 31. marts 2012 beløb sig til EUR 10,0 mia., hvilket er det højeste niveau nogensinde. Ud over ordrebeholdningen havde Vestas ultimo marts 2012 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 4,2 mia. Sikkerheden på Vestas’ arbejdspladser blev endnu engang forbedret, og andelen af vedvarende energi steg til 44 pct.

Overvågningsdata fra Vestas’ ”Performance and Diagnostics”-centre har vist, at 376 V90-3.0 MW-gearkasser leveret til Vestas i perioden fra juni 2009 til september 2011 potentielt har behov for yderligere vedligeholdelse, reparation eller udskiftning på grund af fejl i lejerne. Der er således blev hensat yderligere EUR 40 mio. til garantier i kvartalet. Vestas vil forfølge alle muligheder med hensyn til at opnå en eventuel kompensation fra leverandørerne.

Vestas fastholder sin helårs forventning om en EBIT-margin på 0-4 pct., en omsætning på EUR 6.500-8.000 mio., et positiv frit cash flow, afskibninger på omkring 7 GW og investeringer på EUR 550 mio. På grund af de ekstra hensættelser til V90-3.0 MW-gearkasserne forventes årets garantihensættelser nu at være på omkring 3 pct. af den forventede årsomsætning mod den tidligere forventing om mindre end 3 pct. af omsætningen.

Vestas fortsætter med at tilpasse organisationen og forventer stadig, at antallet af medarbejdere vil udgøre ca. 20.400 ved årets udgang. Dette vil bidrage til en reduktion af de faste omkostninger på mere end EUR 150 mio. med fuld virkning fra udgangen af 2012. I løbet af tredje kvartal 2012 vil Vestas træffe beslutning om selskabets fremtidige set-up på det amerikanske marked, såfremt PTC-støtteordningen ikke forlænges.

Udviklingen af den potentielt førende offshore-platform, V164-7.0 MW-møllen, fortsætter, men for at tilpasse den forventede dato for serieproduktion til Vestas' nuværende forventninger til offshore-markedet, har Vestas dog sænket udviklingshastigheden. Prototypen forventes nu at blive installeret i Danmark i 2014.

Vestas har modtaget henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere om videreudviklingen af V164-7.0 MW-møllen.

Presse- og analytikermøde

For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag

onsdag kl. 10.00 (CEST) på Vestas’ hovedkontor på
Hedeager 44, 8200 Aarhus N.

Informationsmødet afholdes på engelsk og transmitteres direkte med simultantolkning til dansk via vestas.dk/investor.

Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:  +45 7026 5040
Øvrige Europa:  +44 208 817 9301
USA:    +1 718 354 1226

Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.dk/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000

For at læse delårsrapporten for første kvartal 2012 i sin fulde længe, venligst se vedlagte pdf.