Company announcements:

Årsrapport 2011

Resumé: 2011 var et meget udfordrende år for vindindustrien og også for Vestas med to nedjusteringer af årets forventninger og opgivelsen af Triple15-målene. I 2011 blev omsætning og EBIT-margin før særlige poster henholdsvis EUR 5,8 mia. og (0,7) pct., hvilket, som følge af senere overleveringer end forventet, var en smule svagere end de oplyste, foreløbige regnskabstal for 2011 annonceret 3. januar 2012.

Årets omsætning og resultat er dog markant under den oprindelige forventning om en EBIT-margin på 7 pct. og en omsætning på EUR 7 mia., hvilket er skuffende. Det skal understreges, at de berørte projekter ikke er aflyst men udskudt, og dermed forventes overleveret og indtægtsført i 2012, dog til en lavere dækningsgrad som følge af højere omkostninger end oprindeligt antaget.

Til gengæld var årets indgang af faste og ubetingede ordrer på 7.397 MW med en værdi på EUR 7,3 mia. på linje med forventningerne.

Nettoarbejdskapitalen udgjorde EUR (71) mio., hvilket er en forbedring på EUR 743 mio. Forbedringen skyldtes især nedbringelsen af komponentlagre som følge af en succesfuld make-to-order- implementering, større forudbetalinger og en højere leverandørgæld.

Forventninger
Vestas har for 2012, bl.a. efter input fra flere af selskabets større aktionærer, besluttet at reducere antallet af parametre, som Vestas offentliggør forventninger til. Det er desuden besluttet at indføre intervaller for forventningerne til indtjening (EBIT), omsætning og det frie cash flow for at understrege de markante udsving, der kan være på disse afhængig af timing af ordreindtag, produktion, afskibning og overlevering til kunderne.

Vestas forventer i 2012 at realisere en EBIT-margin på mellem 0-4 pct. og en omsætning på EUR 6.500-8.000 mio. inklusive serviceomsætningen, der ventes at stige til ca. EUR 850 mio. med en EBIT-margin på omkring 14 pct. EBIT-marginen påvirkes negativt af, at produktionsomkostninger primært til V112-3.0 MW-møllen og GridStreamer™-teknologien er for høje og vil blive reduceret i løbet af året, og af at afskrivninger og amortiseringer ventes at stige med omkring EUR 100 mio. De samlede garanti- og produkthensættelser ventes at udgøre mindre end 3 pct. af årets forventede omsætning.

Afskibningerne, der forventes at stige til omkring 7 GW, vil med de nuværende produktionsplaner være højest midt på året, mens overleveringerne kan vise store udsving over kvartalerne. Det skal understreges, at den regnskabspraksis, som Vestas følger, først tillader Vestas at indtægtsføre ”supply-only”- og ”supply-and-installation”-projekter, når disse har endelig risikoovergang til kunden, uanset om Vestas allerede har produceret, afskibet og opstillet møllerne. Forstyrrelser i produktion og udfordringer ved opstilling af møller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutninger og tilsvarende forhold kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ resultater i 2012.

De totale investeringer forventes at blive EUR 550 mio., heraf udgør immaterielle investeringer EUR 350 mio., hvilket bl.a. afspejler øgede investeringer i udviklingen af V164-7.0 MW-offshoremøllen. De samlede forsknings- og udviklingsudgifter ventes nu at udgøre EUR 450 mio. i 2012. De lavere investeringer i immaterielle anlægsaktiver og forsknings- og udviklingsudgifter skyldes en mere fokuseret forsknings- og udviklingsorganisation.

Det frie cash flow forventes at blive positivt i 2012.

Presse- og analytikermøde i Aarhus
onsdag den 8. februar 2012 kl. 14.00 (CET).

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten afholdes informationsmøde i dag onsdag kl. 14.00 (CET) for analytikere, investorer og pressen på:

Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 44
8200 Aarhus N

Yderligere detaljer på www.vestas.dk/investor.
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til koncernchef Ditlev Engel eller til Senior Specialist, Investor Relations Lars Villadsen, tlf.: 9730 4593.

Bilag
Selskabsmeddelelse nr. 8/2012,
Årsrapport 2011 og
Track record pr. 31. december 2011.