Ordinær generalforsamling 2023

Onsdag den 12. april 2023 kl. 16:30 afholder Vestas Wind Systems A/S ordinær generalforsamling på selskabets hovedkontor, Hedeager 42, 8200 Aarhus N.

Information til deltagerne
Ved indgangen til den ordinære generalforsamling vil aktionærerne blive anmodet om at bekræfte deres tilmelding ved at logge på Generalforsamlingsportalen via en smartphone eller tablet. Aktionærerne bedes derfor medbringe:

-   NemID/MitID eller VP-ID
-   En smartphone eller tablet

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål forud for generalforsamlingen, kan du sende dem til vestasagm@vestas.com.

Kalender 2023

28. februar 2023
Frist for selskabets aktionærer til skriftligt over for bestyrelsen at fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling 

10. marts 2023
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

05. april 2023
Registreringsdato
Frist for tilmelding
Frist for afgivelse af fuldmagt

11. april 2023
Frist for afgivelse af brevstemme

12. april 2023
Ordinær generalforsamling

Information om webcast

Den ordinære generalforsamling transmitteres live på dansk og engelsk. Det er ikke muligt for online deltagere at stemme, give indlæg eller stille spørgsmål under generalforsamlingen. 

Den online transmission er åben for alle og kræver ikke tilmelding.

Aktiekapitalens størrelse

Aktiekapital:    DKK 201.973.452
A nominelt:     DKK 0,20
Antal aktier:     1.009.867.260
Aktieklasser:    En aktieklasse
Stemmerettigheder: En aktie giver 20 stemmer

Aktionærens stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.

De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.