Aktiekapitalens størrelse

Aktiekapital:    DKK 201.973.452
A nominelt:     DKK 0,20
Antal aktier:     1.009.867.260
Aktieklasser:    En aktieklasse
Stemmerettigheder:  En aktie giver 20 stemmer

Aktionærens stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.

De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.