Selskabsmeddelelse
07:57 - 9. august 2023

Delårsrapport,
2. kvartal 2023

Vestas har den 9. august 2023 offentliggjort delårsrapport for andet kvartal 2023. 

Dokumenter 
Delårsrapport for 2. kvartal 2023 (EN)
Investorpræsentation (EN)Selskabsmeddelelse
07:56 - 10. maj 2023

Delårsrapport,
1. kvartal 2023

Omsætning i kvartalet på EUR 2,8 mia. med en EBIT-margin før særlige poster på 1,4 pct. Fortsat stærk ordrebeholdning i vindmølleforretningen med en værdi på EUR 19,7 mia. drevet af højere ordreindgang. Forventningerne til helåret fastholdes.

Dokumenter 
Delårsrapport for 1. kvartal 2023 (EN)
Investorpræsentation (EN)


Selskabsmeddelelser

Indtil den 20. april 2023 har Vestas offentliggjort selskabsmeddelelser på både engelsk og dansk. Neden for findes et arkiv over selskabsmeddelelser på dansk fra Vestas fra de seneste 10 år. Selskabsmeddelelser er meddelelser til fondsbørsen, som selskabet har en forpligtelse til at offentliggøre - f.eks. regnskaber, vindmølleordrer på mere end 1 GW, indkaldelser til den Ordinære Generalforsamling, etc. 

En komplet oversigt over nyheder fra Vestas, inklusive de seneste selskabsmeddelelser, samt pressemeddelelser og investornyheder kan findes på engelsk her.

Hvis du ønsker at modtage Vestas' selskabsmeddelelser på engelsk direkte via email, kan du tegne et abonnement på disse her.

Selskabsmeddelelser

Regnskaber

Vestas offentliggør regnskab fire gange om året: Én årsrapport og tre kvartalsrapporter. Årsrapporten følges af en selskabsmeddelelse, der opsummerer de finansielle resultater for helåret og fjerde kvartal. 

Sprog

Regnskaberne bliver udgivet på engelsk. 

Informationsmøde

Ved hver offentliggørelse af et regnskab holder Vestas et informationsmøde, som kan følges live via en audiocast. Her præsenterer selskabets CEO og CFO periodens resultater. Mødet afholdes på engelsk, og yderligere detaljer samt link til audiocastet kan findes her.

Materialer til download

Det seneste regnskab og tilhørende materiale vil være tilgængelig for download på denne side umiddelbart efter offentliggørelse. NB: Hvis download af de tungere pdf-filer resulterer i fejl i Internet Explorer, anbefales det at prøve i en anden browser. 

Delårsrapport, 1. kvartal 2023

Resumé: Omsætning i kvartalet på EUR 2,8 mia. med en EBIT-margin før særlige poster på 1,4 pct. Fortsat stærk ordrebeholdning i vindmølleforretningen med en værdi på EUR 19,7 mia. drevet af højere ordreindgang. Forventningerne til helåret fastholdes.


 •  Omsætning på EUR 2,8 mia.
  Vækst på 14 pct. i forhold til første kvartal sidste år drevet af højere gennemsnitlig pris på overleveringer, højere volumen, og 29-procents vækst i Service-forretningen.

 • EBIT-margin på 1 pct.
  Forbedring af lønsomheden drevet af salget af converter-forretningen, et lavere niveau af garantihensættelser, og en stærk Service-forretning. 

 • Ordreindgang på 3,3 GW
  Ordreindgangen på vindmøller i GW steg med 12 pct i forhold til samme periode sidste år med en gennemsnitlig salgspris på EUR 0,89 mio./MW påvirket af projektsammensætningen.

 • Solid kapitalstruktur med ny finansiering i første kvartal på mere end EUR 1 mia.
  EUR 500 mio. obligation udstedt knyttet til vores bæredygtighedsmål og EUR 750 mio. revolverende kreditfacilitet underskrevet.

 • Vestas baner vejen for industrien med disciplin
  På trods af Vestas rolle i at drive industrien mod mere modenhed, fastholder vi en stærk ledende position i det globale marked.2) 


  1) Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber og finansielle investeringer.
  2) Kilde: Wood Mackenzie: Global wind turbine OEM 2022 market shares database (May 2023)
 
”Vestas har haft en god start på året og opnåede 14 pct. vækst i omsætning sammenlignet med samme kvartal sidste år og en EBIT-margin på 1,4 pct. Væksten i første kvartal var drevet af højere værdi af og øget volumen på overleverede projekter, samt 29 procent omsætnings-vækst i Service. Sammenlignet med 2022 blev vores lønsomhed i første kvartal 2023 påvirket af salget af vores omformer-forretning, et lavere niveau af garanti-hensættelser, og en stærk lønsomhed i Service. Ordreindgangen steg 12 pct. i forhold til samme periode sidste år til 3,3 GW med en gennemsnitlig salgspris på EUR 0,89 mio./MW, forårsaget alene af projektsammen-sætningen, herunder typen af ordre, land og vekselkurser. Den underliggende prissætning og lønsomhed er dermed ikke forringet af den lavere gennemsnitlige salgspris i kvartalet, og vi fortsætter med at styrke industriens disciplin og modenhed så Vestas og industrien kan blive lønsom og klar til fremtidig vækst.”
Henrik Andersen, Koncernchef og CEO, Vestas 

Aktionærhjørnet

Handel med Vestas-aktier

Vestas-aktien er kun registreret på Nasdaq Copenhagen og under fondskode DK0061539921. 

Interessenter i Danmark kan købe Vestas-aktier online, fx i netbank, og gennem enhver dansk bank. Interessenter, der ikke bor i Danmark, kan kontakte en af de store internationale banker i det pågældende land for yderligere information.

Nyhedsservice

Vestas' nyhedsservice gør det let for dig som aktionær hele tiden at følge med, når der sker noget nyt i Vestas. Meddelelserne offentlig-gøres på engelsk. 

Du kan tegne et abonnement på selskabsmeddelelser, pressemeddel-elser og investornyheder fra Vestas

Fandt du hvad du søgte?

Hvis du mangler noget information på vores hjemmeside eller, hvis du bare har ris, ros eller gode ideer til investorhjemmesiden, så hører vi gerne fra dig på ir@vestas.com.

Finanskalender 2023

Dato

Aktivitet

08. februar
Offentliggørelse af årsrapport 2022
28. februarFrist for selskabets aktionærer til skriftligt over for bestyrelsen at fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling 
10. martsIndkaldelse til ordinær generalforsamling
12. april Ordinær generalforsamling
10. maj Offentliggørelse af delårsrapport, første kvartal 2023
09. augustOffentliggørelse af delårsrapport, andet kvartal 2023
08. november  
Offentliggørelse af delårsrapport, tredje kvartal 2023

Persondatapolitik

I Vestas' persondatapolitik finder du information om, hvordan vi anvender og håndterer dine personlige data.

Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og Vestas' vedtægter fastsatte grænser.

Alle aktionærer har lige adgang til at stille forslag, deltage, stemme og ytre sig på generalforsamlingen. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. 

Aktionæren har 20 stemmer pr. aktie, som er navnenoteret på registreringsdatoen. 

Adgang til generalforsamlingen

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage i en generalforsamling eller være repræsenteret ved fuldmægtig, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet. 

Generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S blev afholdt onsdag den 12. april 2023.

Dokumenter 
Forløb af generalforsamling (pdf)
Referat af generalforsamling (pdf)
Afstemningsresultat (EN) (pdf)
Indkaldelse (pdf)
Årsrapport 2022 (Annual Report 2022) (pdf)
Vederlagsrapport 2022 (Remuneration Report 2022 (pdf)

 20222021202020192018
Årets resultat (mEUR)(1.572)143771700683
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter før opkøb af datterselskaber og finansielle investeringer (mEUR)*758773687687603
Udbytte (mEUR)-50230211205
      
Udbytte pr. aktie (EUR)-0,051,141,061,00
Udbytte pr. aktie (DKK)-0,378,457,937,44

- Sammenligningstal er blevet omregnet for at afspejle ændringer i klassifikationer af investeringer. Sammenligningstal fra 2018 til 2019 er ikke tilpasset.
- Sammenligningstal for 2021 er korrigeret som følge af ændringen i anvendt regnskabspraksis vedrørende konfigurations- og tilpasningsomkostninger relateret til digitale cloud-løsninger, ref. Note 7.2 i Vestas Annual Report 2022

 

Abonner på nyheder fra Vestas

Vestas offentliggør forskellige typer af meddelelser. Du kan læse om de forskellige typer af nyheder neden for. Nyhederne udsendes på engelsk. Hvis du ønsker at tegne et abonnement og modtage en eller flere typer af nyheder fra Vestas direkte via email, kan du registrere din email-adresse (klik på "Abonnér på nyheder fra Vestas" ved den blå pil). 

Selskabsmeddelelser (Company Announcements)
Dette er fondsbørsmeddelelser, som Vestas er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU-lovgivning og dansk lovgivning. Herunder er inkluderet offentliggørelsen af intern viden, såsom vindmølle-ordrer med en størrelse på 1 GW eller derover. Kategorien inkluderer f.eks. også indkaldelser til Generalforsamlinger, storaktionær-meddelelser, notifikationer om handel med Vestas-aktien foretaget af medlemmer af ledelsen, og regnskaber. Udover de lovpligtige Årsrapporter og Halvårsrapporter, offentliggør Vestas også regnskaber for første og tredje kvartal. 

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil selskabsmeddelelserne være at finde på vestas.com her, samt på Nasdaq's hjemmeside. 

Investornyheder (Investor News)
Denne kategori dækker over nyheder som er relevante for aktionærer og institutionelle investorer, men som ikke er lovpligtig information. Vestas udsender bl.a. detaljer omkring kommende informationsmøder relateret til regnskaber som Investornyheder. 

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil investornyhederne være at finde på vestas.com her, samt på Nasdaq's hjemmeside. 

Pressemeddelelser (Press releases)
Information som vurderes at være relevant for offentligheden generelt eller for Vestas' interessenter. Dette kan være vindmølleordrer under 1 GW eller andre milepæle, udviklinger, og begivenheder. 

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil pressemeddelelsern være at finde på vestas.com her.

 

Kontakt Investor Relations

Investorer, analytikere og andre interessenter er velkomne til at kontakte vores afdeling for Investor Relations. Oplysningerne er på engelsk.

Offentliggjorte vindmølleordrer

Indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra i år og fem år tilbage. Oplysningerne er på engelsk

Bæredygtighedsstrategi

I 2020 introducerede Vestas en Bæredygtighedsstrategi med fire overordnede mål og ambitiøse målsætninger. Oplysningerne er på engelsk.