Indlæg fra formanden & koncerndirektøren

Fyrre år med fremskridt, udfordringer og muligheder
I 1979 leverede og installerede Vestas sin første onshore-vindmølle for en kunde i Jylland. Omkring samme tidspunkt, på den første Verdensklimakonference i Genève, Schweiz, samledes 50 videnskabsmænd for at drøfte klimaændringer. Uvidende om vindmølleinstallationen der samtidig fandt sted lidt over tusind kilometer nordpå, konkluderede forskerne, at der var brug for en øjeblikkelig indsats for at imødegå de alarmerende mønstre af klimaforandringer, som de kunne observere rundt omkring i verden.

I dag, 40 år senere, har vindenergi og industrien for bæredygtig energi udviklet sig kolossalt med en mangedobling af energiproduktionen fra en enkelt vindmølle til gavn for Vestas’ kunder og miljøet verden over. De teknologiske landvindinger, som vi har været vidne til de seneste ti år, har sammen med den kraftige nedbringelse i Levelised Cost of Energy, gjort fornybar energi til den billigste strømkilde i to tredjedele af verdens lande. Som resultat heraf er den teknologi, som muliggør overgangen til fornybar energi, til stede allerede nu og her, hvilket, kombineret med globale klimamål, vil fortsætte med at drive efterspørgslen på bæredygtig energi på verdensplan langt ud i fremtiden.

Vestas manifesterede sit lederskab i et konkurrencepræget marked
I 2019 fortsatte Vestas med at løfte sin forretning og industrien for bæredygtig energi mod nye højder. Vi slog atter vores egen onshore ordrerekord, introducerede en ny modular-platform, opnåede en rekordhøj profitabilitet i serviceforretningen og udvidede vores globale rækkevidde og produktionssetup. Med en onshore ordreindgang på 17,9 GW, en fortsat vækst i Service, den største ordrebeholdning med en værdi på EUR 34 mia., og et hidtil uset omfang af leveringer, har 2019 været det travleste år til dato. Sammenlignet med 2015 har vi fordoblet ordreindgangen. og vi leverede atter en markeds-ledende profitabilitet. Disse resultater gjorde det muligt at skabe værdi for vores aktionærer, hvilket udbytteudbetalingen og gennemførelsen af et aktietilbagekøbsprogram vidner om.

Parallelt med Vestas’ præstationer for året og de teknologiske og konkurrencemæssige milepæle, står industrien imidlertid stadig over for store udfordringer og forhindringer i form af handelskrige og toldsatser. I 2019 ændrede industriens rammer sig, omkostningerne på råvarer og transport steg, og kapaciteten indskrænkedes. Sammen med den fortsat stærke konkurrence i industrien, førte disse faktorer til, at det niveau af profitabilitet, der kræves for at opretholde den teknologiske udvikling, blev hævet. Mange af Vestas’ konkurrenter blev trængt af disse vilkår, og nogle måtte endda dreje nøglen om og forlade industrien.

Industriledende og opbygning af nye partnerskaber
For Vestas former, præger og motiverer klimakrisen vores forretning på alle niveauer. Hver dag går vi på arbejde forvisset om, at det vi udretter, understøtter den globale omstilling fra traditionelle energikilder til fornybar energi, og vi derved bidrager til at gøre verden til et bedre og mere bæredygtigt sted. Det gør vi først og fremmest ved at designe, installere og servicere bæredygtige energiløsninger, der understøtter vores kunders forretninger og reducerer CO2-udledningen i deres energimix. Og det glæder os at kunne sige, at Vestas klarer sig godt; så godt, at vi i 2019 solgte, leverede og servicerede et rekordhøjt antal vindenergiløsninger, der styrker vores førerposition og, ikke mindst, arbejder for en sund planet for fremtidige generationer. Vi påtager os aktivt det ansvar, der følger med vores ledende rolle i vindmølleindustrien og fortsætter passioneret med at udvikle løsninger, der excellerer på vegne af vores kunder.

For at udnytte nuværende og fremtidig vækst, er det nødvendigt løbende at vurdere, hvordan vi bedst drager fordel af vores størrelse, skala og volumener. Fordelene ved vores store skala vil understøtte vores fremtidige succes, fra design og konstruktion af vindmøller over udvidelsen af vores digitale og multibrand kompetencer i serviceforretningen og til etableringen af partnerskaber med leverandører der ønsker at tage imod større ordrer. På denne måde vil vi være i stand til at tjene et globalt og voksende marked for bæredygtige energiløsninger.

Vores dedikation til at bekæmpe klimaforandringerne betyder også et større ansvar. I anerkendelsen af dette ansvar introducerer vi med denne årsrapport en ny bæredygtighedsstrategi under navnet ”Bæredygtighed i alt vi gør”. Denne strategi definerer en række forpligtelser, såsom at blive CO2-neutral i 2030 og fuldt genanvendelige vindmøller i 2040. Vi er eksempelvis begyndt at konvertere vores firmabiler og servicevogne til elbiler pr. 1. januar 2020. Initiativerne vil have en markant positiv indvirkning på Vestas’ resultater inden for bæredygtighed, og samtidig drive forbedringer på tværs af hele vindenergi-værdikæden til gavn for vores globale kunder og den bredere gruppe af interessenter.

For at deltage mere aktivt i dialoger på globalt plan om elektrificeringen af energisystemet, indgik vi i 2019 i et partnerskab med Mercedes-Benz’ EQ Formula E team. Via dette partnerskab vil vi øge opmærksomheden omkring Vestas og behovet for elektrificering for at gøre fornybar energi til den gængse energiform. Efterhånden som energibaserede sektorer som mobilitet og varmeforsyning overgår til elektricitet, vil en øget efterspørgsel efter el drive vindenergiens ledende rolle i energisystemet.

Fastholdelse af vores strategiske fokus
Rygraden i vores ekspansion forbliver vores vindende strategi, som er baseret på vores tre kerneforretningsområder: vindmøller på land, havvindmøller og serviceløsninger. For at fastholde vores succes, fortsætter vi med at udnytte vores ledende teknologi, skala, og globale rækkevidde, mens vi styrker samarbejdet med kunder og partnere yderligere. Og gennem vores passion og ansvarlighed vil vi levere på det vi har forpligtet os på – eller udvise rettidig omhu for at adressere udfordringer og undgå uventede omkostninger.

I 2019 flyttede Vestas igen grænserne for teknologien ved at investere EUR 729 mio., mest af alle i industrien. Vi introducerede arkitekturen bag EnVentusTM-platformen, som udgjorde et stort udviklingsmæssigt spring i forhold til modular onshore produktudvikling. Vi investerede også markant i den lokale forsyningskæde og globale skala for at imødekomme den stigende efterspørgsel på vores bæredygtige energiløsninger. Samtidig investerer vi fortsat i den teknologi, der er essentiel i opnåelsen af fuld dekarbonisering, såsom hybrider, løsninger til bedre udnyttelse og optagelse i elnettet, og Power-2-X.

I løbet af året, i takt med vindkrafts stadig voksende konkurrencedygtighed, har nye markeder åbnet sig, og andre er åbnet igen, hvilket betød at alle regioner bidrog til vores samlede resultater. Igen var USA vores største marked, og mens traditionelt stærke markeder som Tyskland og Indien var ramt af midlertidig usikkerhed, viste andre, som Brasilien, Polen og Australien, stor fremgang i ordreindgang, lokalisation og eksekvering.

Forberedelser til fremtiden
Sammenlignet med for 40 år siden, er der i dag en generel erkendelse af at fornybar energi er fremtiden. For at sikre den maksimale udnyttelse af de fordele og muligheder, som industriens vækst tilbyder, gennemførte bestyrelsen og direktionen i 2019 en række ændringer i selskabets øverste ledelse. Disse ændringer blev implementeret for at understøtte den strategiske kontinuitet, et værdibaseret lederskab og en langsigtet plan for den interne rekruttering til ledelsen. Vigtigheden af vores serviceforretning blev understreget ved udnævnelsen af vores Chief Service Officer til medlem af Direktionen, mens forfremmelsen af People & Culture-området, ligeledes til Direktions-niveau, fremhævede vores prioritering af værdibaseret lederskab.

Det år, vi har foran os, bliver endnu mere travlt end 2019. Det er derfor vitalt, at vi følger vores værdier, simplicitet, ansvarlighed, samarbejde og passion. Kun derved vil vi finde optimeringer på tværs af hele værdikæden, som kan understøtte vores succes, og som kan bidrage til en yderligere nedbringelse af Levelised Cost of Energy til gavn for vores kunder, uden at vi giver køb på profitabiliteten og fremtidige investeringer i teknologi.

Stort set alt ved vindkraft og fornybar energi har ændret sig siden 1979, men én ting er uforandret: øjeblikkelig handling er fortsat nødvendig for at afværge yderligere konsekvenser af klimakrisen. Uanset om omfanget af denne udfordring er artikuleret af 50 videnskabsmænd i 1979, eller af de 11.000 forskere, som i 2019 underskrev en erklæring der advarer om et klima i nød, fortsætter vi ligeså vedholdent i dag som for 40 år siden med at arbejde på at udvikle løsninger til et CO2-frit energisystem. Derved giver vi beslutningstagerne et af de stærkeste redskaber til at adressere klimakrisen og muligheden for at få adgang til en af verdens mest effektive energikilder.

Vi vil gerne takke Vestas’ medarbejdere for deres fortsatte passion, hårde arbejde og engagement. Vi ønsker også at takke vores kunder, partnere og andre interessenter, som hjælper os med at overvinde de forhindringer, vi møder, og gør os i stand til at opnå imponerende resultater. Via vores samarbejde i 2019 har vi skabt et stærkt fundament, som vil gøre os i stand til at møde efterspørgslen og bære ansvaret i et endnu travlere 2020.

Bert Nordberg Henrik Andersen
Bestyrelsesformand Koncernchef & CEO


Quick links 

til Årsrapport 2019 (pdf)

Download specifikke sektioner (pdf):

Koncernens strategi

Lederskab i en verden under forandring
Energi er hjørnestenen i det moderne samfund og nøglen til højere levestandard i mindre udviklede områder. Samtidig stammer to tredjedele af den totale udledning af drivhusgasser i dag verden over fra energi, hvilket gør det til den primære kilde til klimakrisen.* Endvidere resulterer afbrænding af fossile brændstoffer i millioner af dødsfald om året pga. luftforurening.** Hvis ikke verden helt fundamentalt ændrer måden hvorpå den producerer, distribuerer og bruger energi, vil disse tal fortsætte med at vokse sammen med væksten i energiforbrug. 

I de sidste 40 år har Vestas arbejdet passioneret med at udvikle løsninger der adresserer både klimakrisen og verdens stigende energiforbrug. Undervejs har Vestas installeret mere end 113 GW bæredygtige energiløsninger og derved sparet planeten for udledningen af 1,3 mia. tons CO2. Vestas er den dag i dag ligeså dedikeret til beskyttelsen af miljøet som selskabet var i 1979, da det installerede sin første vindmølle, og arbejder mod den erklærede vision at blive global leder i bæredygtige energiløsninger med vindenergi i centrum. Sikringen af en sund planet for fremtidige generationer er en essentiel del af Vestas’ eksistensberettigelse – det er Vestas’ formål som selskab og som individer. 

Vor tids største udfordring og mulighed 
Klimakrisen er uden tvivl den største udfordring som menneskeheden står over for i dag. Men den åbner også for unikke muligheder. Verden af i dag har helt enkelt brug for mere bæredygtig og billig energi. Bestræbelserne for at producere og distribuere denne energi har resulteret i den største menneskeskabte transition i historien: den globale energitransition. I takt med at denne transition vinder fart, med en stigende efterspørgsel og en teknologi der tager kvantespring, er vækstpotentialet for genanvendelig energi kolossalt. 

Vedvarende energi er allerede nu den billigste kilde til elektricitet i to tredjedele af verden, og forventes at overhale kul og gas på omkostningseffektivitet stort set overalt i 2030. Vind- og solenergi forventes ydermere at dække 50 pct. af verdens elektricitetsforbrug i 2050.

Strategiske fokusområder
Vestas driver energitransitionen fremad med fokus på tre kerneforretningsområder: vindmøller på land, serviceløsninger og havvindmøller. Vestas er til stede i alle vigtige markeder globalt og tilbyder overbevisende og bæredygtige vindkraftværk- og serviceløsninger, hvormed selskabet udvider den globale rækkevidde af genanvendelig energi. 

Gennem en effektiv og målrettet drift, kombineret med investeringer og innovation, kan Vestas løfte teknologien og økonomien i vindenergi. Baseret på dets stabile førerposition er det muligt for Vestas at geninvestere mere af overskuddet i ny teknologi end noget andet selskab i sektoren. På denne måde kan Vestas fastholde og udvide sit lederskab til gavn for planeten, Vestas’ kunder og aktionærer.


Læs mere (pdf) (EN)

Forventninger

Forventninger 2020
For 2020 forventer Vestas en omsætning mellem EUR 14 mia. og 15 mia. inklusive serviceomsætningen, der forventes at vokse med ca. 7 pct. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på 7-9 pct. med en EBIT-margin for service på ca. 25 pct. 

De totale investeringer* forventes at udgøre ca. EUR 700 mio. i 2020. 

 Det skal understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultater for 2020. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke Vestas’ resultat for 2020.

Forventninger 2020  
Omsætning
EUR 14 mia.-15 mia.
EBIT-margin før særlige poster
7-9%
Totale investeringer* ca. EUR 700 mio.

* Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer

Langsigtede finansielle ambitioner 
Vindenergi-industrien er på vej til at blive en konkurrencedygtig industri uden behov for subsidier. Et krav om at fossile brændstoffer hurtigst muligt bliver erstattet af fornybar energi er på den globale dagsorden, og vækstpotentialet er derfor kolossalt. Der er ydermere en stærk efterspørgsel på teknologi, der kan forbedre energieffektiviteten og spare kloden for CO2-udledningen fra konventionelle kilder til elektricitet. Med sin globale rækkevidde, skala, og ledende teknologi er Vestas velpositioneret til at udnytte de hidtil usete muligheder, som det store vækstpotentiale og efterspørgslen efter innovation skaber. 

Selskabet registrerer en industri, der stadig, på trods af at den nærmer sig afslutningen af transitions-perioden, er stærkt konkurrencepræget og derudover påvirket af de nuværende handelsrestriktioner. 

Vestas’ langsigtede ambitioner afspejler disse projekterede markedsbetingelser, kombineret med selskabets strategi og prioriteringer. I de kommende år forventes omsætningen i Service-segmentet af vokse hurtigere end markedet med en EBIT-margin på ca. 24 pct.

Langsigtede finansielle ambitioner 
Omsætning  Hurtigere vækst end markedet og markedsleder på omsætning
EBIT-margin
Minimum 10 pct.
Frie pengestrømme      Positiv hvert år
ROCE Minimum 20 pct. over cyklussen

Disclaimer (pdf)

Finansielle performance

Realiseret 2019  Forventninger 2019   
EUR 12.1 mia.
EUR 11.0 mia.-12.25 mia.
Omsætning
8.3% 8-9%
EBIT-margin før særlige poster
EUR 729 mio. ca. EUR 800 mio.
Totale investeringer*

* Ekskl. opkøbet af SoWiTec GmbH., alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Læs mere (pdf)

Aktiviteter i Power solutions

Ordreindgang og finansielle resultater
Vestas opnåede i 2019 endnu en rekordhøj ordreindgang på i alt 17.877 MW. Dette resulterede i en ordrebeholdning på 20.974 MW, svarende til EUR 16,0 mia. Aktivitetsniveauet steg også, med 12.618 MW vindmøller produceret og afskibet (2018: 10.676 MW) og ca. den samme kapacitet overleveret til kunderne. 

Omsætningen i Power solutions udgjorde EUR 10.276 mio. i 2019, hvilket udgør en stigning på 20 pct. i forhold til 2018. Resultatet af den primære drift (EBIT) før særlige poster var EUR 741 mio., på samme niveau som i 2018. 

Udviklinger i Power solutions i 2019
I 2019 modnedes markedet for vindenergi yderligere, hvilket gav muligheder for vækst i nye markeder og inden for nye kundesegmenter. For at udnytte disse muligheder købte selskabet en andel i SoWiTec Group, en førende projektudvikler inden for bæredygtig energi, hvilket styrkede Vestas’ kompetencer inden for ’co-development’. Vestas løftede også teknologien til nye højder i 2019 med introduktionen af en ny modular platform, EnVentusTM. Endelig blev vigtigheden af Vestas’ globale, optimerede og skalerbare produktions- og forsyningskæde-setup understreget, idet den internationale handel blev udfordret af flere handelsbarrierer, samtidig med at selskabet udbyggede produktionsfaciliteterne til at kunne håndtere et højere aktivitetsniveau.Læs mere (EN) (pdf)
Læs mere på vestas.com (EN)

Højdepunkter 2019
Nord- og 
Sydamerika
Europa, Mellem-
Østen og Afrika 
Asien og 
Oceanien
Omsætning
EUR 4.626 mio.
 EUR 4.397 mio.
EUR 1.253 mio.
Ordreindgang - faste og ubetingede ordrer
10.269 MW
 6.001 MW
1.607 MW
Overleveret til kunder 
5.839 MW
5.319 MW
1.726 MW
Ordrebeholdning – faste og ubetingede ordrer
10.593 MW
 7.891 MW
2.490 MW
Installeret vindmøller i
 9 lande  25 lande  8 lande

Aktiviteter i Service

Ordreindgang og finansielle resultater
I 2018 fortsatte Vestas’ serviceforretning væksten i sine aktiviteter med en øget profitabilitet. Omsætningen i service-segmentet udgjorde EUR 1.871 mio. med en EBIT-margin på 25,8 pct. 

Ved udgangen af 2019 havde Vestas serviceaftaler i ordrebeholdningen med en forventet fremtidig kontraktuel omsætning på EUR 17,8 mia., en stigning på EUR 3,5 mia. i forhold til 2018.  

Udviklinger i Service i 2019
Den fortsatte vækst i den totale installerede vindkraftkapacitet på land giver dels lovende muligheder, dels udfordringer, idet markedet bliver mere modent, men samtidig fordrer større stabilitet og forudsigelighed af vindenergi, da den optager en større andel af det totale energimix. I denne kontekst spiller serviceløsninger en afgørende rolle, og med sin store skala og avancerede digitale løsninger er Vestas i stand til at tilbyde ejere af vindparker det eftertragtede stabile og forudsigelige output. 

I 2019 nåede Vestas en digital milepæl i serviceforretningen med introduktionen af den avancerede platform til analyse af energidata, kaldet Scipher, sammen Utopus Insights. Scipher sikrer kunderne en præcision af høj standard i forhold til produktionsprognoser, output-optimering og en omkostningseffektiv administration af energi-porteføljer. 

De mest omfattende typer af Vestas’ servicekontrakter (AOM 4000 and 5000) er mere populære end nogensinde, og den gennemsnitlige længde af kontrakterne med fuldt scope, der blev indgået i 2019, var 18 år. Udover de langvarige partnerskaber med service og vedligeholdelse på vindparker, fortsætter Vestas med at udvikle sine forskellige løsninger til optimering og opgradering af eksisterende vindenergiporteføljer, så kunden høster det optimale udbytte af vindmøllerne.Læs mere (EN) (pdf)
Lær mere på vestas.com (EN)

Højdepunkter 2019  Nord- og
Sydamerika
Europa, Mellem-
Østen og Afrika
 
Asien og
Oceanien
Omsætning EUR 633 mio.
 EUR 1,045 mio.
EUR 193 mio.
Andel af regionens samlede omsætning
12%
19%
13%
Under service
37.223 MW
48.425 MW
10.663 MW
Ordrebeholdning - forventet kontraktuel
fremtidig omsætning
EUR 6.660 mio.
 EUR 9.447 mio.
EUR 1.657 mio.
Har servicekontrakter i
 18 lande  40 lande  11 lande

Aktiviteter i Offshore

Finansielle resultater og ordrebeholdning
For kalenderåret 2019 opnåede joint venture-selskabet, MHI Vestas Offshore Wind A/S en omsætning på EUR 1,4 mia. en stigning på 29 pct. i forhold til 2018. Nettoresultatet udgjorde EUR 6 mio. (2018: EUR 26 mio.), hvoraf EUR 3 mio. er inkluderet i Vestas’ konsoliderede regnskab for 2019, som "Indtægter fra investeringer i joint ventures og associerede virksomheder". Resultatet af den primære drift (EBIT) viste en fremgang i forhold til 2018 – men blev mere end opvejet af yderligere ikke-operationelle omkostninger. 

Ved udgangen af 2019 udgjorde ordrebeholdningen af havvindmøller 2.870 MW (2018: 3.838 MW). 

Forventninger til det fremtidige marked for havvindmøller 
Den totale installerede kapacitet af havvindmøller forventes ved udgangen af 2019 at nå op på 29 GW (2018: 22 GW), hvilket svarer til en stigning hen over året på 30 pct. Trenden er, at de traditionelle markeder for havvindkraft, såsom England, Tyskland og Holland, øger den installerede kapacitet for at kunne opnå deres ambitiøse klimamål, og nye markeder tager vel imod havvindmølleenergien i kraft af dens omkostningseffektivitet og skala. 

Stærkt positioneret til at udnytte den fremtidige vækst
I 2019 introducerede joint venturet en 174-meter roter og øgede effekten fra 9,5 MW til 10 MW, hvilket har forbedret V164-platformens performance. Siden introduktionen af V164-platformen er den blevet et pålideligt kraftværk for offshore-vindmølleindustrien og er fortsat den mest kraftfulde kommercielt installerede offshorevindmølle på markedet.  

Joint venturet leverer og vil også i fremtiden levere en ledende produktplatform og et globalt produktionssetup, og selskabets mål er at blive markedsleder indenfor offshorevindkraft.

Læs mere (EN) (pdf)
Læs mere på MHI Vestas Offshore Wind's hjemmeside

Højdepunkter 2019  Global
Omsætning
EUR 1.435 mio.
Ordreindgang – faste og ubetingede ordrer
48 MW
Ordrebeholdning – faste og ubetingede ordrer 
2.870 MW
Ordrebeholdning – betingede ordrer og foretrukne leverandøraftaler
3.786 MW
Totale installationer 
 1.004 MW

Bæredygtighed

Bæredygtighed hos Vestas
Ved udgangen af 2019 har Vestas installeret mere end 113 GW af bæredygtige energiløsninger i 81 lande på seks kontinenter, hvilket svarer til at planeten bliver sparet for udledningen af 151 mio. tons CO2 hvert eneste år, og selskabet har en forpligtelse til at fortsætte med at vokse og øge tilgængeligheden af energi. 

Når kunder investerer i bæredygtige energiløsninger, bør disse helt naturligt også komme fra en partner, som har integreret bæredygtighed i både produktionen, i form af krav til underleverandører, og i hele produktets levetid. Kun ved at udbygge sine tiltag inden for bæredygtighed kan Vestas nå sin vision om at være global leder inden for bæredygtige energiløsninger.

Den nye Vestas Bæredygtighedsstrategi – Bæredygtighed i alt vi gør – har fire mål, der bidrager til Vestas’ overordnede strategi: 

  • At være et carbon-neutralt selskab i 2030 – uden brug af modregning 
  • At producere fuldt genanvendelige vindmøller i 2040 
  • At blive den sikreste, mest inkluderende og socialt ansvarlige arbejdsplads i energiindustrien 
  • At lede transitionen mod en verden med et energiforbrug baseret udelukkende på bæredygtig energi


Læs mere (EN) (pdf)
Sustainability report 2019 (pdf)
Læs mere på vestas.com

Højdepunkter 2019 Global
Antal arbejdsulykker (Totel recorcable injuries)
213
Direkte udledning af CO2 (1.000 tons)  
71
Andelen af fornybar elektricitet i egne aktiviteter (%)
82