“Vind er gået fra at være en niche til at være mainstream. Vindsektoren skal nu udvikle sig yderligere – til at være en grundsten som energikilde.”

Bert Nordberg
Bestyrelsesformand

Indlæg fra formanden & koncerndirektøren

Fortsat lederskab
Et bemærkelsesværdigt 2018, hvor både Vestas og industrien nåede nye milepæle, er afsluttet, og vi er kommet ind i et nyt år, der kunne sætte branchens retning for fremtiden. Mens Vestas fortsatte med at lede branchen på nøgleparametre som salg, profitabilitet og teknologi, fortsatte industrien sin transition til mere komplekse og markedsbaserede mekanismer. I de kommende år skal vi bygge videre på disse resultater og tilpasse os til den nye virkelighed for at realisere vores vision som den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger og bidrage til at skabe en verden drevet af bæredygtig energi. 

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere viser vi vejen for at omdanne vedvarende energi til mainstream energi, hvorved vi fjerner hundredvis af millioner tons CO2 fra vores atmosfære og hjælper verden med at opfylde det voksende energibehov bæredygtigt. 

100 GW milepælen
2018 var et år med mange højdepunkter. Vi overgik vores ordrerekord igen; vi trådte ind på nye markeder; vi introducerede nye teknologiløsninger; vi udvidede vores globale tilstedeværelse med nye fabrikker; og vi tog et stort skridt inden for digitalisering med købet af Utopus Insights. For os er det største højdepunkt i 2018, som vi er meget stolte af, at vi blev den første virksomhed til at installere 100 GW vindmøller, da vi færdiggjorde Arbor Hill-projektet på 250 MW i USA for MidAmerican Energy Company.  

Vestas var banebrydende for vindenergi for 40 år siden og at installere 101 GW i omkring 80 lande på tværs af seks kontinenter, er noget, vi bør være stolte af. 100 GW har været muliggjort gennem vores dedikerede engagement i at designe og levere vindenergiløsninger over hele verden. Et engagement, som alle i Vestas har vist gennem årene. Et velfortjent tillykke til alle, tidligere og nuværende, som har hjulpet Vestas med at nå denne vigtige milepæl. 

Fremtidsudsigter
I dag har vindenergi manifesteret sig som den billigste kilde til elektricitet på mange markeder, som gennem øget effektivitet har hjulpet vind- og solenergi til at nå 1.000 GW installeret kapacitet i 2018. Dette fremhæver de enorme fremskridt industrien har gjort i de sidste 40 år, men også hvorfor det er vigtigere end nogensinde, at vi fortsætter med at lede branchen.  

Med mere end 100 GW installerede vindmøller har Vestas installeret omkring 20 procent af al vindkraft i verden, men med de næste 1.000 GW vind- og solenergi, der forventes at blive installeret inden 2023, skal vi være fokuseret på at eksekvere vores forpligtelser og prioriteter på kort sigt. Derved opretholder og styrker vi fundamentet, der gør det muligt for os at udvikle de bæredygtige energiløsninger som vores kunder og interessenter har brug for i fremtiden.  

Fra dette fundament kan vi styrke vores kerne inden for vindenergiprodukter, service og løsninger der kombinerer vind med andre vedvarende teknologier; bygge på branchens førende vind- og vejrdata for at introducere nye digitale løsninger; udnytte vores unikke globale rækkevidde, omfang og størrelse til at komme ind og vinde nye vækstmarkeder; samt forstå og arbejde med nye og eksisterende kunder for at levere best-in-class bæredygtige energiløsninger.

100 GW milepælen viser, at vi har den innovative ånd, vedholdenhed, modet og ambitionen om at løse store udfordringer, så vi kan være den globale leder inden for bæredygtig energi i dag og i fremtiden. 

Værdi til aktionærerne er en topprioritet
Vores økonomiske resultater i 2018 gjorde det muligt for os at fortsætte med at returnere kapital til vores aktionærer, som det fremgår af vores udbytteudbetaling og gennemførelsen af to aktietilbagekøbsprogrammer. Ambitionen er fortsat at skabe værdi for vores aktionærer ved at afbalancere vores kapitalressourcer til investeringer i innovative og brancheførende bæredygtige energiløsninger samt returnere overskydende kapital gennem en kombination af udbytte og aktietilbagekøbsprogrammer.  

På den baggrund ønsker vi at takke alle vores interessenter for jeres hårde arbejde og støtte i 2018, og vi glæder os til at fortsætte vores rejse sammen.


Bert Nordberg Anders Erik Runevad
Bestyrelsesformand Koncernchef & CEO


Quick links til årsrapport 2018 (pdf)

Koncernens strategi


Det globale energimarked står primært over for to store udfordringer: Opfylde det voksende globale energibehov på en bæredygtig måde, samtidig med at klimaændringerne løses ved at udfase kulstofudledningen af de eksisterende energisystemer. Derfor viser estimater fortsat, at vedvarende energi vil dominere fremtidig elproduktion. Etablering af energisystemet til fremtidige generationer Ved at udvikle vindkraft til at blive en mainstream og omkostningseffektiv energikilde, har Vestas været og er fortsat en hjørnesten i at gøre verdens energisammensætning mere bæredygtig. Vestas ønsker aktivt at drive den nødvendige ændring af det eksisterende energisystem og skabe et bæredygtigt energisystem til fremtidige generationer. 

Vestas' vision
Vestas forbliver dedikeret til dets vision: At være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger, hvilket blandt andet indebærer at lede vindkraftindustrien med hensyn til volumen, omsætning og profitabilitet.  

Denne vision sætter et klart formål og retning for Vestas’ medarbejdere og forstærker ambitionen om at lede den globale transition på energimarkedet. For at høste fordelene ved denne overgang, fortsætter Vestas med at konsolidere og udvide sin stærke position inden for alle tre forretningsområder: Power solutions, Service og Offshore, samtidig med at investere i de løsninger og kommercielle kompetencer, der er nødvendige for at imødekomme fremtidig efterspørgsel på markedet.  

Målsætninger på mellemlang sigt - Global leder inden for vindløsninger
Teknologier, reguleringer og markeder modnes, og efterspørgslen fra kunder tilpasser sig til mere markedsbaserede mekanismer. For at afspejle denne virkelighed har Vestas opdateret sine målsætninger mellemlangt sigt om at være global leder inden for vindenergiløsninger og global leder inden for service af vindenergiløsninger til at omfatte: 

 • Ledende inden for innovative produkter, tjenester og digitale løsninger, der leverer de laveste energiomkostninger, øger udnyttelsen af vedvarende energi, og hjælpe kunderne med at optimere værdien fra vedvarende energiløsninger fuldt ud. 
 • At være den foretrukne løsningsleverandør og partner til kunderne. 
 • Ledende på markedsandel i etablerede markeder og konkurrere om lederskab på nye markeder. • Ledende profitabilitet, så vi kan geninvestere til Vestas’ fremtidige innovation og konkurrenceevne.Læs mere (pdf) (EN)

Forventninger

Forventninger 2019

For 2019 forventer Vestas en omsætning mellem EUR 10,75 mia. og 12,25 mia. inklusive serviceomsætningen, der forventes at vokse med ca. 10 pct. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på 8-10 pct. med en EBIT-margin for service på ca. 24 pct.

De totale investeringer* forventes at udgøre ca. EUR 700 mio. i 2019. 

Det skal understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultater for 2019. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke Vestas’ resultat for 2019.

Forventninger 2019   
Omsætning
EUR 10,75 mia.-12,25 mia.
EBIT-margin før særlige poster
8-10%
Totale investeringer* ca. EUR 700 mio.

* Ekskl. alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer

Langsigtede finansielle ambitioner

Vestas forventer markedsbetingelser, der på længere sigt vil afspejle, at vindenergi vil blive handlet på almindelige markedsvilkår på størstedelen af alle markeder. Vindenergiindustrien er i færd med at undergå en transition til en mere moden industri uden subsidier. Denne forandring leder til et højst konkurrencepræget marked og vil sandsynligvis drive en yderligere konsolidering i industrien. Hinsides transitionen vil et modent marked for vindenergi skabe muligheder for Vestas’ styrkelse af dets førerposition.

I denne kontekst kan Vestas præsentere de langsigtede finansielle ambitioner, der afspejler dets forventninger til markedsbetingelser og det formodede resultat af dets strategi.

I de kommende år forventes omsætningen i serviceforretningen at vokse hurtigere end markedet med en EBIT-margin på ca. 24 pct. ROCE har erstattet ROIC.

Langsigtede finansielle ambitioner 
Omsætning  Hurtigere vækst end markedet og markedsleder på omsætning 
EBIT-margin
Minimum 10 pct. 
Frie pengestrømme      Positiv hvert år
ROCE Minimum 20 over cyklussen 

Læs mere (EN) (pdf)

Finansielle performance i 2018

Realiseret 2018  Forventninger 2018   
EUR 10,1 mia.
EUR 10,0 mia.-10,5 mia.
Omsætning
9,5% 9,5-10,5%
EBIT-margin før særlige poster
EUR 418 mio. ca. EUR 400 mio.
Frie pengestrømme*
EUR 603 mio. ca. EUR 600 mio.
Totale investeringer*

* Ekskl. opkøbet af Utopus Insights, Inc., alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Aktiviteter i Power solutions


Højdepunkter 2018
Nord- og 
Sydamerika
Europa, Mellem-
Østen og Afrika 
Asien og 
Oceanien
Omsætning
EUR 3.903 mio.  EUR 3.354 mio. EUR 1.208 mio.
Ordreindgang - faste og ubetingede ordrer
6.271 MW  5.599 MW 2.344 MW
Overleveret til kunder 
4.996 MW  4.128 MW 1.723 MW
Ordrebeholdning – faste og ubetingede ordrer
6.038 MW  7.023 MW 2.585 MW
Installeret vindmøller i
 10 lande  23 lande  6 lande

Læs mere (EN) (pdf)

Ordreindgang og finansiel performance
Vestas opnåede i 2018 endnu en rekordhøj ordreindgang på 14.214 MW, hvilket resulterede i en ordrebeholdning på 15.646 MW svarende til EUR 11,9 mia. Aktivitetsniveauerne steg også, da
mere end 10.676 MW blev produceret og afskibet, og 10.847 MW blev overleveret til kunderne.

Omsætningen i Power solutions udgjorde EUR 8.465 mio. i 2018, hvilket var på niveau med 2017, hvor omsætningen var EUR 8.431 mio. Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster var EUR 754 mio., et fald på 34 pct. i forhold til 2017.

En milepæl er passeret
 
På Vestas’ 40-årige rejse blev endnu en milepæl passeret i 2018 – en total installeret kapacitet på 100 GW. Siden introduktionen af en V10-30 kW turbine i Danmark i 1979 har Vestas installeret over 66.000 vindmøller i 80 lande fordelt på seks kontinenter, og været en vigtig del af at udvikle vindenergi fra niche til en mainstream teknologi. 

Med den konstante videreudvikling af vindenergiteknologien har produktion og effektivitet nået et niveau, der har gjort vindenergi til den billigste form for elektricitet på mange markeder. Overgangen til markedsbaserede løsninger fortsætter derfor, og kompleksiteten af bæredygtige energiløsninger fortsætter dermed også med at stige.

Sammenkobling af fremtid og arv

Evnen til konstant at reducere omkostningerne ved energiproduktion er fortsat yderst vigtig. Vestas fortsætter med at udvikle nye produkter og løsninger for at øge fleksibiliteten og smidigheden til at tilbyde kunder løsninger, der opfylder deres markedsspecifikke efterspørgsel overalt i verden.

Fremadrettet vil denne udvikling tage en helt modulær tilgang, som afkobler udviklingen af moduler fra lanceringen af nye produkter og vil i stedet dreje sig om udvikling af nøglemoduler baseret på gennemprøvet ydeevne fra Vestas’ tidligere vindmøller. Fordelene ved en fuldt modulær tilgang omfatter øget evne til at skabe skræddersyede løsninger, mulighed for at tilbyde flere varianter med færre komponenter, øget standardisering for at muliggøre effektivitet og skala og til sidst øge muligheden for at opbygge leverandørpartnerskaber.


Aktiviteter i Service


Højdepunkter 2018  Nord- og
Sydamerika
Europa, Mellem-
Østen og Afrika
 
Asien og
Oceanien
Omsætning EUR 541 mio.
 EUR 956 mio. EUR 172 mio.
Andel af regionens samlede omsætning
12%  22% 12%
Under service
32.549 MW  44.201 MW 9.594 MW
Ordrebeholdning - forventet kontraktuel
fremtidig omsætning
EUR 4.426 mio.  EUR 8.477 mio. EUR 1.416 mio.
Ydet service i
 17 lande  39 lande  11 lande

Læs mere (EN) (pdf)

Ordreindgang og finansiel performance
I 2018 fortsatte Vestas’ serviceforretning væksten i sine aktiviteter med en øget profitabilitet. Omsætningen i service-segmentet udgjorde EUR 1.669 mio. med en EBIT-margin på 25,2 pct.

Ved udgangen af 2018 havde Vestas serviceaftaler en ordrebeholdning med forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 14,3 mia., en stigning på EUR 2,2 mia. i forhold til 2017.

Digital transformation
I takt med at onshore vindenergi bliver mere markedsbaseret, så bliver kunderne også mere og mere sofistikerede, og øger deres fokus på serviceomkostninger i vindmøllens levetid og optimering af ydeevnen. Det betyder, at servicemarkedet spiller en afgørende rolle i udbuddet af bæredygtige energiløsninger. 

Gennem serviceforretningen er det Vestas’ ambition at tilbyde kunderne digitale løsninger, der kan levere større forudsigelighed, øget produktion af vedvarende energi, mere effektiv drift og bedre integration med elnettet. I 2018 tog Vestas et vigtigt skridt med opkøbet af Utopus Insights, Inc. (Utopus), en førende amerikansk virksomhed med 15 års erfaring med at levere digitale løsninger og dataanalyse til energibranchen.

Vestas har en enestående indsigt i en bred vifte af data, der omfatter en vindmølle og dens komponenters performance samt vind- og vejrforhold. Ved at kombinere dette med Utopus’ unikke kompetencer inden for energianalyse og datalogi, kan Vestas fuldt ud udnytte sin uovertrufne datakapacitet.

Mål for serviceforretningen
Vækst i serviceforretningen er fortsat af afgørende betydning for Vestas' overordnede strategi, eftersom dette segment giver et forudsigeligt og profitabelt supplement til koncernens øvrige forretningsområder.

Den langsigtede ambition er at udvide og fuldt ud udnytte Vestas' globale lederskab inden for serviceløsninger, vokse serviceforretningen hurtigere end markedet og samtidig levere branchens bedste marginer.


Aktiviteter i OffshoreHøjdepunkter 2018  Global
Omsætning
EUR 1.112 mio.
Ordreindgang – faste og ubetingede ordrer
3.180 MW
Ordrebeholdning – faste og ubetingede ordrer 
3.838 MW
Ordrebeholdning – betingede ordrer og foretrukne leverandøraftaler
 1.700 MW
Totale installationer 
 945 MW

Læs mere (EN) (pdf)

Læs mere på MHI Vestas Offshore Wind's hjemmeside

Ordreindgang og finansiel performance
For kalenderåret 2018 opnåede joint venture-selskabet, MHI Vestas Offshore Wind A/S (MHI Vestas Offshore Wind) en omsætning på EUR 1,1 mia. – samme niveau som i 2017. Nettoresultatet udgjorde EUR 26 mio., hvoraf EUR 13 mio. er inkluderet i Vestas’ konsoliderede regnskab for 2018, som '"Indtægter fra investeringer i joint ventures og associerede virksomheder".

Ordreindgangen udgjorde 3.180 MW i 2018, sammenlignet med 702 MW i 2017, hvilket resulterede i en ordrebeholdning på 3.838 MW ved udgangen af 2018.

Stærkt positioneret til at udnytte den fremtidige vækst
2018 var et år, hvor offshore-vindmølleindustrien styrkede sin position som en økonomisk rentabel del af det almindelige energimix. Endvidere annoncerede Taiwan og USA vinderne af deres første offshore-projekter, som skal føre offshore vindkraft uden for landene omkring Nordsøen.

MHI Vestas Offshore Wind har sikret en solid position til at drage fordel af den stærke vækst, der forventes i det næste årti. Faste og ubetingede ordrer på næsten 2 GW i Storbritannien er sikret. To kunder har valgt selskabet som foretrukken leverandør til 900 MW i Taiwan, og i USA tog joint venture selskabet et stort skridt fremad, da det blev udpeget som foretrukken leverandør til 800 MW Vinyard Wind-projektet og står dermed godt positioneret til at etablere offshore vindkraft på det amerikanske marked.

Finansielle ambitioner 
V164-offshore vindmøllen har fortsat stor succes på markedet, og som følge af den stærke ordreindgang er produktionen på fabrikkerne øget for at imødekomme den forventelige stigende volumen af nye installationer. 

På den baggrund forventer MHI Vestas Offshore Wind at fordoble omsætningen over en fireårig periode i forhold til regnskabsåret 2017/2018, mens profitabiliteten løbende forbedres. Derudover er ambitionen at opbygge en førende offshore serviceforretning på baggrund af den voksende installerede base.

Social og miljømæssig performanceHøjdepunkter 2018  Global
Samlet antal registrerede arbejdsulykker
210
Direkte udledning af CO2  
69
Antal medarbejdere
24.648


Læs mere (EN) (pdf)

Læs mere på vestas.com

Bæredygtighed en del af kernen
Vestas producerer vedvarende energiløsninger over hele verden. Lige fra fremstilling, installation og servicering af vindmøller er kernen i virksomheden at producere økonomisk rentabel og ren energi til gavn for verdens befolkning.

For at realisere Vestas’ vision – om at være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger, er det selskabets opfattelse, at det også er nødvendigt at levere sociale og miljømæssige resultater. Kontinuerlige forbedringer på disse områder danner basis for, hvordan Vestas arbejder, og partnerskaber er et vigtigt element, der bidrager til dette arbejde.

Vestas' arbejde med bæredygtighed er centreret omkring tre emner:

 • ‘Citizenship’,
 • ‘Responsible operations’
 • ‘Sustainable product and services’

Disse tre emner understøttes af to tværgående temaer: forretningsetik og menneskerettigheder. For yderligere information og eksempler på hvordan Vestas arbejder med disse emner, se årsrapport 2018, side 28.

Vestas relaterer sig til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling
Vestas' forretning relaterer direkte eller indirekte til alle FN's verdensmål for bæredygtige udvikling (SDG). Der er seks SDG'er, som Vestas har valgt, hvor Vestas har størst mulig indflydelse:

 • Klimaindsats (13)
 • Bæredygtig energi (7)
 • Kvalitetsuddannelse (4)
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst (8)
 • Ansvarligt forbrug og produktion (12)
 • Partnerskaber for handling (17)